Procedūra : 2009/2777(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0174/2009

Pateikti tekstai :

RC-B7-0174/2009

Debatai :

PV 26/11/2009 - 12.1
CRE 26/11/2009 - 12.1

Balsavimas :

PV 26/11/2009 - 13.1
CRE 26/11/2009 - 13.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0103

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 77k
25.11.2009
PE432.790v01-00}
PE432.791v01-00}
PE432.792v01-00} RC1
 
B7-0174/2009}
B7-0175/2009}
B7-0176/2009} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

PPE (B7‑0174)

ECR (B7‑0175/2009)

ALDE (B7‑0176/2009)


dėl Nikaragvos


Carlos José Iturgaiz Angulo, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu
Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Nikaragvos  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nikaragvos, ypač į 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl išpuolių prieš žmogaus teisių gynėjus, piliečių laisves ir demokratiją Nikaragvoje,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 15 d. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos respublikų politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą ir į Europos ekonominės bendrijos ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos respublikų pamatinį bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gynėjų gaires,

–   atsižvelgdamas į ES ekspertų grupės pateiktas 2008 m. lapkričio 9 d. Nikaragvoje vykusių savivaldybių rinkimų ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos narės Benitos Ferrero Waldner pareiškimus dėl įvykių Nikaragvoje po 2008 m. lapkričio 9 d. savivaldybių ir regionų valdžios rinkimų,

–   atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu vyksta derybos dėl asociacijos susitarimo pasirašymo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi Amerikos šalių spaudos asociacija (angl. IAPA) išreiškė susirūpinimą dėl Nikaragvos vyriausybės veiksmų ir pareikštų nuomonių, apribojančių spaudos laisvę šioje Centrinės Amerikos šalyje,

B.  kadangi pagal Nikaragvos Konstituciją (1995 m. įtrauktas straipsnis) šiuo metu neįmanoma kandidatuoti į prezidentus antrai iš eilės kadencijai ir kadangi prezidentas Danielis Ortega bando neteisėtai apeiti šį Konstitucijos straipsnį, kad galėtų balotiruotis antrai kadencijai per 2011 m. rinkimus,

C. kadangi tik įstatymų leidžiamoji institucija gali paskelbti konstitucijos reformą ir kadangi dabartinės vyriausybės partija neturi reikiamos dviejų trečdalių daugumos;

D. kadangi 2009 m. spalio 19 d. Aukščiausiasis Teisingumo Teismas posėdžiavo naktį, nedalyvaujant trims iš šešių teisėjų, nes vietoj jų buvo pakviesti 3 sandinistų nacionalinio išsivadavimo fronto paskirti teisėjai, kurie vienbalsiai pripažino atitinkamą Konstitucijos straipsnį (147 straipsnis) netaikytinu,

E.  kadangi opozicinės politinės partijos, kurioms atstovaujama nacionalinėje asamblėjoje, taip pat daugelis pilietinės visuomenės asociacijų, teisininkų ir nevyriausybinių organizacijų atmetė šį teismo sprendimą kaip neteisėtą ir sutarė kartu siekti, kad Nikaragvoje būtų užtikrinta demokratija ir teisinės valstybės principai,

F.  kadangi šis sprendimą iš karto labai palankiai įvertino Bolivaro aljansas už Amerikos tautas (isp. ALBA),

G. kadangi liberali tarptautinė delegacija savo vizito Nikaragvoje metu buvo įžeidinėjama ir jai buvo grasinama, o jos vadovui EP nariui Johanessui Corneliui van Baalenui sandinistų valdžia netgi pagrasino, kad jis bus išprašytas iš šalies ir paskelbtas persona non grata,

H. kadangi demokratija Nikaragvoje labai susilpnėjo po įtariamo sukčiavimo atvejų per paskutinius vietos rinkimus, taip pat po išpuolių ir priešiškų veiksmų, kuriuos patyrė žmogaus teisių apsaugos organizacijos ir jų nariai, žurnalistai ir žiniasklaidos priemonių atstovai ir kuriuos inicijavo su valstybės valdžia susiję pavieniai asmenys, politinės grupuotės ir institucijos,

I.   kadangi demokratijos ir teisinės valstybės plėtojimas ir stiprinimas bei pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms turi būti neatskiriama Europos Sąjungos išorės politikos dalis,

J.   kadangi Europos Sąjunga ir jos partneriai, su trečiosiomis šalimis pasirašydami susitarimus, į kuriuos įtraukiama sąlyga dėl žmogaus teisių, prisiima atsakomybę už tai, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisių normų, ir kadangi šios sąlygos iš esmės yra abipusės,

K. kadangi Europos Sąjunga turėtų labiau kontroliuoti, kaip panaudojamos Nikaragvai suteiktos lėšos vystymosi projektams, ir įsitikinti, kad šie pinigai nepatektų į sandinistų rankas,

L.  kadangi Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos bei kelios Nikaragvos nevyriausybinės organizacijos išreiškė susirūpinimą pastarųjų rinkimų skaidrumu,

1.   apgailestauja dėl daugelio išpuolių ir įžeidinėjimų, kuriuos patyrė žmogaus teisių apsaugos organizacijos, jų nariai ir nepriklausomi žurnalistai ir kuriuos inicijavo su valstybės valdžia susiję pavieniai asmenys, politinės grupuotės ir institucijos;

2.   smerkia Konstitucijos pakeitimus, kurie prilygsta Nikaragvos konstitucinės tvarkos pažeidimui, kai vyriausybė naudoja teisiškai abejotiną taktiką į Aukščiausiąjį Teisingumo Teismo darbą įtraukdama sandinistų teisėjus;

3.   ragina prezidentą Ortegą laikytis Nikaragvos Konstitucijos, pagal kurią draudžiama balotiruotis į prezidentus dvi kadencijas iš eilės, ir primena, kad tik įstatymų leidžiamoji valdžia gali skelbti konstitucinę reformą ir kad teisminė valdžia jokiomis aplinkybėmis to daryti negali;

4.   mano, kad prezidento Ortegos požiūris rodo labai menką supratimą apie demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymąsi ir naudojimąsi pagrindinėmis teisėmis, tokiomis kaip žodžio ir politinių veiksmų laisvė;

5.   išreiškia paramą visiems Nikaragvos piliečiams, kurie nepritaria sandinistų valdžios vykdomiems konstitucinės sąrangos pažeidimams, ir ragina nedelsiant atitaisyti padėtį ir panaikinti minėtuosius teismo sprendimus;

6.   smerkia visus grasinimus, įžeidimus ir gąsdinimus, kuriuos patyrė liberalioji tarptautinė delegacija, kuriai vadovavo EP narys Johaness Cornelis van Baalen, nariai, dėl to apgailestauja ir išreiškia solidarumą su šios delegacijos nariais,

7.   labai apgailestauja dėl to, kaip vyko 2008 m. lapkričio 9 d. savivaldybių rinkimai: vyriausybė manipuliavo siekdama diskvalifikuoti opozicines politines partijas, buvo nustatyta daugybė pažeidimų balsuojant, įtariama sukčiavimu rinkimų metu ir atsisakyta akredituoti nepriklausomus užsienio ir vietos rinkimų stebėtojus;   atsižvelgdamas į tai, ragina Europos Komisiją į ateinančius prezidento rinkimus siųsti ES rinkimų stebėjimo misiją,

8.        apgailestauja, kad Amerikos valstybių organizacija, kuri paprastai kruopščiai išnagrinėja kitus žemyne iškilusius klausimus, šiuo atveju nematė pagrindo pakomentuoti tokio akivaizdaus vienos iš savo šalių narių konstitucinės tvarkos pažeidimo;

9.        pažymi, kad derantis dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimo Nikaragvai turi būtų priminta apie būtinybę laikytis teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių principų, kurių laikosi ir kuriuos propaguoja Europos Sąjunga;

10.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Centrinės Amerikos parlamentui ir Nikaragvos Respublikos vyriausybei, parlamentui ir Aukščiausiajam Teisingumo Teismui.

 

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 20 d.Teisinis pranešimas