Procedură : 2010/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0134/2010

Texte depuse :

RC-B7-0134/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0055

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 150kWORD 96k
9.3.2010
PE432.993v01-00}
PE433.014v01-00}
PE433.019v01-00}
PE433.023v01-00}
PE433.025v01-00} RC1
 
B7-0134/2010}
B7-0152/2010}
B7-0157/2010}
B7-0161/2010}
B7-0163/2010} RC1

depusă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:

ECR (B7‑0134/2010)

S&D (B7‑0152/2010)

Verts/ALE (B7‑0157/2010)

ALDE (B7‑0161/2010)

PPE (B7‑0163/2010)


referitoare la situația societății civile și a minorităților naționale din Belarus


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andrzej Grzyb, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski în numele Grupului PPE
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec în numele Grupului S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația societății civile și a minorităților naționale din Belarus  

Parlamentul European,

–    având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Belarus, în special cea din 17 decembrie 2009(1),

 

–    având în vedere concluziile privind Belarus la care a ajuns Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe în cadrul reuniunii sale din 17 noiembrie 2009, prin care se extinde suspendarea sancțiunilor constând într-o interdicție de viză aplicată anumitor funcționari din Belarus, printre care președintele Aleksandr Lukașenko, și se prelungesc măsurile restrictive până în octombrie 2010,

 

–    având în vedere concluziile celei de-a 2996-a reuniuni a Consiliului Afaceri Externe din 22 februarie 2010 și declarația Înaltei Reprezentante, Lady Ashton, referitoare la situația Uniunii Polonezilor din Belarus, din 16 februarie 2010,

 

–    având în vedere Declarația Consiliului European din 19 martie 2009 privind Parteneriatul estic și Declarația comună a Reuniunii la nivel înalt de la Praga din 7 mai 2009 privind Parteneriatul estic,

 

–    având în vedere Convenția-cadru a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale din 1 februarie 1995,

 

–    având în vedere principiile și standardele internaționale referitoare la drepturile minorităților naționale, în special cele cuprinse în convențiile internaționale privind drepturile omului, cum ar fi Actul final de la Helsinki din 1 august 1975 (secțiunea 1.VII), Documentul Reuniunii de la Copenhaga privind dimensiunea umană din 29 iunie 1990 și Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 21 noiembrie 1990,

 

–    având în vedere dezbaterea sa privind Belarus din 24 februarie 2010 și misiunea Delegației ad-hoc a Parlamentului European în Belarus din 25-27 februarie 2010 și concluziile acesteia,

 

–    având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

 

A.  întrucât, la 15 februarie 2010, 40 de militanți, în special membri ai Uniunii Polonezilor din Belarus (UPB), au fost arestați în Belarus, inclusiv Angelika Borys (președintă a UPB), Igor Bancer (purtător de cuvânt al UPB), Mieczyslaw Jaskiewicz (vicepreședinte), Andrzej Poczobut (președinte al Consiliului de supraveghere al UPB) și Anatol Lebedzka, liderul formațiunii de opoziție Partidul Civic Unit din Belarus, pentru a împiedica participarea acestora la procesul privind Casa Polonă din Ivyanets; întrucât, până la 20 februarie, toți militanții au fost eliberați;

 

B.   întrucât UPB, condusă de Angelika Borys, care a fost aleasă în mod democratic de două ori, prima dată în 2005 și apoi în 2009, nu este recunoscută de autoritățile guvernamentale și s-a confruntat în mod regulat cu acte de hărțuire și persecuții încă din 2005 și întrucât membrii acesteia au fost acuzați în repetate rânduri de activități ilegale și sunt cercetați penal;

 

C.  întrucât autoritățile din Belarus au utilizat forțele de poliție împotriva membrilor UPB la Hrodna în 2005 și la Ivyanets în 2010;

 

D.  întrucât autoritățile din Belarus au împiedicat participarea la proces a reprezentanților UPB, care au fost chemați să apară în fața instanței în calitate de martori pentru dna Teresa Sobol, președintă a sucursalei locale a UPB din Ivyanets;

 

E.   întrucât actele de discriminare împotriva Uniunii Polonezilor, cea mai mare organizație neguvernamentală din Belarus, condusă de Angelika Borys, sunt simptomatice pentru tratamentul general al societății civile și al opoziției democratice din Belarus;

 

F.   întrucât Polonica, o companie cu sediul la Hrodna, condusă de Angelika Borys, singura sursă de finanțare pentru UPB, a fost amendată cu 71 de milioane de ruble pentru presupusa încălcare a legislației fiscale, fiind acum în pericol de faliment;

 

G.  întrucât autoritățile din Belarus îl consideră pe Stanislaw Siemaszko drept liderul legitim al Uniunii Polonezilor și își declară sprijinul pentru organizație în cazul în care aceasta se află sub conducerea sa, considerată totodată nelegitimă de comunitatea poloneză;

 

H.  întrucât reprezentanții instituțiilor europene, inclusiv dl Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European, baroneasa Ashton, Vicepreședintă a Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Cecilia Malmström, Comisarul pentru afaceri interne, precum și Parlamentul Poloniei și Ministerul de Externe al Franței și-au exprimat îngrijorarea cu privire la acțiunile recente ale autorităților din Belarus împotriva UPB și au condamnat utilizarea forțelor de poliție împotriva membrilor acesteia;

 

I.    întrucât aceste acțiuni ale autorităților din Belarus contravin standardelor internaționale pentru protecția minorităților naționale stabilite, inter alia, în Convenția-cadru a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale din 1 februarie 1995 și întrucât Belarus și‑a intensificat acțiunile sale împotriva afilierii la această organizație;

 

J.    întrucât Declarația comună a Reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul estic, semnată și de Belarus, menționează la punctul 1 următoarele: „Participanții la Reuniunea la nivel înalt de la Praga sunt de acord cu privire la faptul că Parteneriatul estic se va întemeia pe angajamentele față de principiile dreptului internațional și față de valorile fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”;

 

K.  întrucât, în concluziile sale din 17 noiembrie 2009, Consiliul European recunoaște apariția unor noi posibilități de dialog și de cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și Belarus, cu scopul promovării unui real progres către democrație și respectarea drepturilor omului, și își reafirmă, în acest context, disponibilitatea de a aprofunda relațiile Uniunii Europene cu Belarusul, cu condiția să se înregistreze mai multe progrese în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept, și de a oferi ajutor Belarusului în vederea realizării acestor obiective,

 

1.   își exprimă profunda îngrijorare cu privire la recentele încălcări ale drepturilor omului din Republica Belarus, îndreptate împotriva membrilor societății civile, în special a membrilor Uniunii Polonezilor, și își declară solidaritatea cu cetățenii care nu se pot bucura pe deplin de drepturile lor civile;

 

2.   condamnă acțiunile legale și ale forțelor de poliție împotriva Uniunii Polonezilor și orice încercare a autorităților din Belarus de a impune comunității poloneze o nouă conducere; solicită ca autoritățile din Belarus să restabilească legalitatea Uniunii Polonezilor din Belarus (UPB), condusă de Angelika Borys, și să se asigure că proprietățile acesteia îi sunt restituite la momentul oportun;

 

3.   reiterează interesul său pentru un dialog deschis și structurat cu Belarus, cu condiția ca democratizarea sistemului politic din Belarus să conducă la rezultate concrete și să reflecte aspectele legate de respectarea drepturilor omului și a statului de drept;

 

4.   îndeamnă Belarus să își respecte angajamentele din cadrul OSCE și pe cele internaționale în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor minorităților sale; solicită, în același timp, autorităților să îmbunătățească condițiile de funcționare a societății civile, în special cu privire la libertatea de exprimare și de asociere, situația mass-mediei independente, inclusiv accesul la internet și înregistrarea ONG-urilor, în vederea pregătirii și asigurării unui proces electoral liber și echitabil pentru alegerile locale din 25 aprilie;

 

5.   reiterează apelul său din rezoluțiile recente, în special cele din 15 ianuarie și din 17 decembrie 2009, de a garanta libertatea de exprimare și de asociere și de a asigura libertatea de a înregistra partidele politice (cum ar fi Creștin Democrația Belarusă) și libertatea religioasă, precum și de a crea condiții favorabile pentru activitatea organizațiilor societății civile, a ONG-urilor (cum ar fi „Viasna”) și a mass-mediei independente din Belarus;

 

6.   îndeamnă autoritățile din Belarus să elibereze militanții politici, cum ar fi Andrei Bandarenko, și deținuții politici, precum Ivan Mikhailau și Aristyom Dubski, să retragă măsurile restrictive împotriva militanților societății civile, cum ar fi Tatiana Shaputsko, o participantă la Forumul societății civile din cadrul Parteneriatului estic, și să nu adopte măsuri care au ca scop controlarea conținutului site-urilor de internet belaruse;

 

7.   subliniază faptul că dialogul UE cu Belarus poate fi reciproc avantajos și consideră că Belarusul poate fi sprijinit în vederea obținerii unor beneficii maxime de pe urma Parteneriatului estic, în special în ceea ce privește utilizarea cât mai eficientă a fondurilor alocate în cadrul acestui program pentru proiectele legate de infrastructură, energie și aspecte sociale și prin aplicarea altor instrumente și politici ale UE, cu condiția ca autoritățile din Belarus să își asume angajamentul de a efectua schimbări reale în domeniul libertăților, al democrației, al statului de drept și al respectării drepturilor omului, în special al drepturilor minorităților naționale;

 

8.   reamintește că Uniunea Europeană a dat deja dovadă de o deschidere semnificativă față de Belarus, exprimată de altfel și prin includerea Republicii Belarus în Parteneriatul estic; reamintește că reușita acestui angajament depinde de măsurile luate pentru democratizarea și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților, de către guvernul din Belarus;

 

9.   subliniază că, dacă autoritățile din Belarus aderă la criteriile referitoare la respectarea drepturilor fundamentale ale omului și la democrație, Belarus va beneficia de avantajele care decurg din:

 

–  încheierea și ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre UE și Belarus (APC);

 

–  utilizarea efectivă a instrumentelor financiare ale UE, cum ar fi instrumentele Băncii Europene de Investiții (BEI) și Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP);

 

–  extinderea finanțării din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la proiecte din Belarus în care sunt implicate entități ale statului;

 

–  reinstaurarea sistemului de preferințe generalizate (SPG+) în Belarus;

 

–  obținerea unei noi tranșe din împrumutul pentru stabilizare acordat de Fondul Monetar Internațional (FMI);

 

–  reluarea negocierilor privind aderarea Belarusului la OMC;

 

–  sprijinirea extinderii programului OCDE la Belarus;

 

10. acordă o importanță deosebită procesului de liberalizare a vieții politice și civice în Belarus și subliniază că încălcarea în continuare a drepturilor omului și a statului de drept în Belarus poate duce la revizuirea poziției UE față de Belarus, inclusiv la reluarea aplicării de sancțiuni;

 

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului Comunității Statelor Independente, precum și Parlamentului și Guvernului Republicii Belarus.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2009)0117.

Ultima actualizare: 19 mai 2010Notă juridică