Postopek : 2010/2601(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0171/2010

Predložena besedila :

RC-B7-0171/2010

Razprave :

PV 11/03/2010 - 12.1
CRE 11/03/2010 - 12.1

Glasovanja :

PV 11/03/2010 - 13.1

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0066

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 113kWORD 70k
10.3.2010
PE439.687v01-00}
PE439.688v01-00}
PE439.699v01-00}
PE439.700v01-00}
PE439.701v01-00} RC1
 
B7-0171/2010}
B7-0172/2010}
B7-0183/2010}
B7-0184/2010}
B7-0185/2010} RC1

v skladu s členom 122(5) poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

EFD (B7‑0171/2010)

ALDE (B7‑0172/2010)

S&D (B7‑0183/2010)

ECR (B7‑0184/2010)

PPE (B7‑0185/2010)


o Giladu Shalitu


Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa v imenu skupine S&D
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR
Fiorello Provera, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD
Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Giladu Shalitu  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju tretje ženevske konvencije iz leta 1949 in skupnega člena 3 ženevskih konvencij iz leta 1949,

–   ob upoštevanju mednarodne konvencije proti jemanju talcev iz leta 1979,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva z 18. novembra 2009 v imenu Evropske unije o človekoljubnih razmerah v Gazi, s katero ugrabitelje izraelskega vojaka Gilada Shalita poziva, naj ga nemudoma izpustijo,

–   ob upoštevanju resolucije 921 kongresa Združenih držav Amerike z 18. julija 2006,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu, ki so vsebovale poziv za izpustitev Gilada Shalita,

–   ob upoštevanju člena 122(5) svojega poslovnika,

A. ker je Hamas 25. junija na izraelskem ozemlju ugrabil desetnika Gilada Shalita, ki je medtem postal vodnik,

B.  ker je vodnik Shalit evropski (francoski) in izraelski državljan,

C. ker je od ugrabitve vodnik Shalit zaprt v Gazi brez možnosti komuniciranja z zunanjim svetom in je prikrajšan za temeljne pravice, zajamčene v skladu s skupnim členom 3 ženevskih konvencij in tretje ženevske konvencije,

D. ker je Hamas prevzel odgovornost za še vedno trajajočo pridržanje vodnika Shalita, za katerega trdi, da je pridržan v skladu s tretjo ženevsko konvencijo iz leta 1949,

E.  ker morajo vse strani v bližnjevzhodnem spopadu v vseh okoliščinah spoštovati mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo človekovih pravic,

F.  ker je krepitev zaupanja med Izraelci in Palestinci bistveni del mirovnega procesa, ki lahko omogoči skupno življenje obeh držav v miru in varnosti,

G. ker je video posnetek, prejet oktobra 2009, na katerem ujeti vojak drži izvod časopisa iz Gaze s ponedeljka, 14. septembra 2009, najtrdnejši dokaz, da je vodnik Shalit živ,

1.  poziva k takojšnji izpustitvi vodnika Gilada Shalita;

2.  poziva Hamas naj izpolni svoje obljube in vodniku Shilatu podeli pravice ter ugodnosti v skladu s tretjo ženevsko konvencijo iz leta 1949;

3.  obžaluje, da se nespoštovanje temeljnih človekovih pravic vodnika Shalita nadaljuje in da njegova družina ter izraelske in francoske oblasti ne morejo dobiti informacij o njegovem počutju; zato Hamas poziva, naj Mednarodnemu odboru Rdečega križa dovoli, da nemudoma obišče vodnika Shalita, njemu pa dovoli, da komunicira s svojo družino v skladu s tretjo ženevsko konvencijo in leta 1949;

4.  poudarja, da je pomembno, da se napreduje k oblikovanju dveh držav in pozdravlja ponovni začetek pogajanj o približevanju med Izraelom in palestinskimi oblastmi;

5.  poudarja, da bi lahko vzajemni ukrepi vseh strani za okrepitev zaupanja, vključno z izpustitvijo številnejših palestinskih zapornikov, pripomogli k ustvarjanju konstruktivnega ozračja za izpustitev vodnika Shalita;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, državam članicam, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, izraelski vladi, palestinskim oblastem in evro-sredozemski parlamentarni skupščini.

 

 

Zadnja posodobitev: 19. maj 2010Pravno obvestilo