Eljárás : 2010/2767(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0414/2010

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0414/2010

Viták :

PV 08/07/2010 - 11.2
CRE 08/07/2010 - 11.2

Szavazatok :

PV 08/07/2010 - 12.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0289

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 132kWORD 83k
7.7.2010
PE442.012v01-00}
PE442.015v01-00}
PE442.016v01-00}
PE446.529v01-00} RC1
 
B7-0414/2010}
B7-0417/2010}
B7-0418/2010}
B7-0437/2010} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFD (B7‑0414/2010)

PPE (B7‑0417/2010)

ALDE (B7‑0418/2010)

ECR (B7‑0437/2010)


Venezueláról, különösen Maria Lourdes Afiuni ügyéről


Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, a PPE képviselőcsoport nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, az ALDE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében
Bastiaan Belder, Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Venezueláról, különösen Maria Lourdes Afiuni ügyéről  

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2010. február 11-i, a 2009. május 7-i, a 2008. október 23-i és a 2007. május 24-i állásfoglalására,

–    tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a hatalmi ágak elválasztása és függetlensége minden demokratikus és alkotmányos állam alapját képezi,

B.   mivel 2009. december 10-én Maria Lourdes Afiuni, caracasi bírónő a venezuelai jogszabályok alapján eljárva és az ENSZ önkényes letartóztatásokkal foglalkozó munkacsoportjának véleményét követve (súlyos korlátozásokkal, többek között az útlevél bevonásával) kegyelmet adott Eligio Cedeñónak, akit 2007 februárja óta előzetes letartóztatásban tartottak,

C.  mivel a venezuelai törvények szerint az előzetes letartóztatás időtartamának felső határa két év, és mivel Afiuni bírónő e határozat kiadásával a venezuelai és a nemzetközi jog által védett alapvető jogokat tartotta tiszteletben,

D.  mivel Afiuni bírónőt a DISIP (Hírszerzési és Megelőzési Igazgatóság) tisztviselői azonnal, vádemelés nélkül letartóztatták a bíróságon, és december 12-én a szigorúan ellenőrzött INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina) börtönbe szállították, ahol jelenleg – több mint hat hónappal később – is fogva tartják olyan körülmények között, amelyek folyamatosan veszélyeztetik fizikai és mentális egészségét, miután 24 itt fogva tartott személyt ő ítélt el olyan bűncselekményekért, mint az emberölés, kábítószer-kereskedelem és emberrablás; mivel fogva tartása során sértéseket, fenyegetéseket, verbális és fizikai támadásokat és emberölési kísérleteket kellett elszenvednie,

E.   mivel december 11-én Hugo Chávez elnök televíziós beszédében banditának nevezte, és kérte a főügyészt, hogy a legmagasabb büntetési tételért folyamodjon, sőt, sürgette a Nemzetgyűlést, hogy hozzon új törvényt az ilyen típusú viselkedésre kirótt ítéletek visszamenőleges hatályú súlyosbítása érdekében,

F.   mivel a venezuelai alkotmány 26. cikke kimondja, hogy az igazságszolgáltatásnak autonómnak és függetlennek kell lennie, és hogy a Venezuelai Köztársaság elnöke felel az igazságszolgáltatás függetlenségének garantálásáért,

G.  mivel az elnök Afiuni bírónővel szembeni kijelentéseit követően a bírónőt hatalommal való visszaéléssel, korrupcióval, összeesküvéssel és szökésben való bűnrészességgel vádolták meg, és mivel a bírónő még mindig börtönben van, annak ellenére, hogy az ügyészség igazolta, hogy a bírónő nem kapott pénzt, így nincs bizonyíték a korrupcióra,

H.  mivel Afiuni bírónő ügye nyomán egy sor olyan jelentés, állásfoglalás és nyilatkozat született, amely elítélte a venezuelai hatóságokat, és kifejezte szolidaritását a bírónő iránt, miután a világ minden részéről jogászok és bírák, nem kormányzati szervezetek, mint az Amnesty International és a Human Rights Watch, valamint az ENSZ emberi jogi főbiztosa kifejezte helyzete miatti aggodalmát, megállapítva, hogy a bírónőt tisztessége és az igazságszolgáltatás függetlenségéért folytatott küzdelme miatt börtönözték be, az Emberi Jogok Amerika-közi Bizottsága pedig megelőző intézkedéseket kért a bírónő személyes biztonságának biztosítása érdekében,

I.    mivel Afiuni bírónő ügye nem az egyetlen olyan eset, amikor a politikai hatóságok támadást intéznek az igazságszolgáltatás ellen: egyes bírókat elbocsátottak, mások pedig az emigrációt választották,

J.    mivel a demokrácia hanyatlása Venezuelában más területeken is nyilvánvaló, különösen a sajtószabadság tekintetében – az internetet is beleértve –, amelyet a kormány folyamatosan támad, és amellyel szemben intézkedések széles körét hozta, többek között napilapok, rádióállomások, televíziócsatornák megszüntetésével,

K.  mivel a média szabadsága létfontosságú a demokrácia és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása szempontjából, hiszen a média alapvető szerepet játszik a vélemények és gondolatok szabad kinyilvánításának garantálásában, a kisebbségek, ezen belül a politikai ellenzékhez tartozó csoportok jogainak kellő tiszteletben tartásában, valamint az egyén demokratikus eljárásokban való tényleges részvételének és ezáltal a szabad és tisztességes választások lehetővé tételének előmozdításában,

L.   mivel a szeptember 26-án tartandó parlamenti választásokra készülve az Országos Választási Tanács a kormány kérésére módosította a választókörzetek határait a Nemzetgyűlés 167 képviselőjének megválasztása tekintetében, és e módosítások az ellenzék által irányított államok 80%-át érintik,

M.  mivel a 2005 óta a több mint 760 vállalkozást érintő önkényes elkobzások, kisajátítások és hasonló intézkedések – amelyek uniós érdekeltségeket is érintenek – aláássák a polgárok szociális és gazdasági jogait,

N.  tekintettel a feszült venezuelai politikai helyzetre, amelyet a demokratikus ellenzékkel, annak képviselőivel, demokratikusan választott polgármestereivel és kormányzóival, a diákmozgalommal, a hadsereg és a bírói kar tagjaival, Chávez hivatalos politikájának ellenzőivel, újságírókkal és a médiával szembeni zaklatások, fenyegetések, megfélemlítés, valamint politikai és büntetőeljárások is tükröznek, amely sokuk politikai okokból történő bebörtönzését eredményezte,

1.   elítéli az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadásokat; aggodalmát fejezi ki Afiuni bírónő letartóztatása miatt, és úgy véli, hogy az sérti a bírónő alapvető személyes jogait, valamint nagyon súlyos fenyegetést jelent az igazságszolgáltatás függetlenségére nézve, amely a jogállamiság alappillére;

 

2.   sürgeti a bírónő szabadon bocsátását, és felhívja a venezuelai kormányt, hogy kötelezze el magát a jogállamiság értékei mellett, megkönnyítve a minden szükséges garanciával megtartott tisztességes és gyors tárgyalást;

 

3.   aggodalmát fejezi ki Afiuni bírónő fogva tartásának körülményei miatt, amelyek testi és pszichológiai épségét fenyegetik, és felhívja a börtön vezetőit, hogy szigorúan és haladéktalanul alkalmazzák az Emberi Jogok Amerika-közi Bizottsága által Afiuni asszony fogva tartásának körülményeivel kapcsolatban 2010. január 11-én szorgalmazott intézkedéseket és ajánlásokat;

 

4.   elítéli a Venezuelai Köztársaság elnökének nyilvánosság előtt tett, a bírónőt sértő és rágalmazó kijelentéseit, amelyekkel maximális büntetést követelt, és kérte a hatályos törvény módosítását a súlyosabb büntetés kiszabásának lehetővé tétele érdekében; úgy véli, hogy ezek a kijelentések súlyosbítják a bírónő fogva tartásának körülményeit, és megvalósítják az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadást az ország elnöke részéről, akinek éppen e függetlenség legfőbb védnökeként kellene fellépnie;

 

5.   emlékezteti a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányát arra, hogy saját alkotmánya, valamint az általa aláírt számos nemzetközi és regionális egyezmény és charta szerint köteles tiszteletben tartani a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét; úgy véli, hogy a venezuelai médiának biztosítania kell a venezuelai politikai és társadalmi élet többoldalú bemutatását;

 

6.   felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, tegyen diplomáciai lépéseket a venezuelai hatóságok felé, hogy kifejezze az EU aggodalmát az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokrácia és a jogállamiság iránt ebben a dél-amerikai országban, és hogy szilárdan megvédje az uniós tagállamok állampolgárainak és vállalatainak érdekeltségeit és tulajdonát;

 

7.   emlékeztet arra, hogy ahogyan azt az Amerikai Államok Szervezetének Amerika-közi Demokratikus Chartája elrendeli, egy demokráciában az eredendő és szükséges törvényesség mellett, amelyet a választások során szereznek és szilárdítanak meg, be kell tartani a hatalom gyakorlásának törvényességét is, amelyet a teljes mértékben demokratikus működés biztosítása érdekében a pluralizmus, az adott szabályok, a hatályos alkotmány és törvények, valamint a jogállamiság tiszteletben tartása alapoz meg, és ebbe bele kell, hogy tartozzon a békés és demokratikus politikai ellenzék tiszteletben tartása is, főképpen akkor, ha azt népi felhatalmazással választották meg;

 

8.   felszólítja a venezuelai kormányt, hogy a szeptember 26-i parlamenti választásokra való tekintettel tartsa tiszteletben a demokrácia szabályait, valamint a véleménynyilvánítás, a gyülekezés, az egyesülés és a választások szabadságának elveit, és kérje fel az Európai Uniót és a nemzetközi testületeket e választások megfigyelésére;

 

9.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

 

Utolsó frissítés: 2010. július 7.Jogi nyilatkozat