Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
21. syyskuuta 2004
O-0049/04
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta neuvostolle

 Aihe: Neuvoston strategia Buenos Airesin ilmastokonferenssia varten

Voisiko neuvosto selventää, mitkä sen tavoitteet ovat Buenos Airesissa 6.–17. joulukuuta 2004 pidettävässä osapuolikokouksessa? Millaista strategiaa neuvosto aikoo käyttää rohkaistakseen muita osapuolia ratifioimaan Kioton pöytäkirjan ja mitä toimia aiotaan toteuttaa pöytäkirjan täytäntöön panemiseksi? Miten neuvosto aikoo ottaa mukaan Euroopan parlamentin jäsenet konferenssiin lähetettävään yhteisön valtuuskuntaan?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 25. lokakuuta 2004Oikeudellinen huomautus