Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0045/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0045/2006 (B6-0213/2006)

Συζήτηση :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
10 Μαΐου 2006
O-0045/06
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE προς το Συμβούλιο

 Θέμα: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης
 Απάντηση 

Ποιοί είναι οι στόχοι του Συμβουλίου και το επίπεδο προετοιμασίας για την έγκριση μιας νέας ευρύτερης στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές; Με ποιό τρόπο προτίθεται το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας και η στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης θα συντονίζονται κατάλληλα μεταξύ τους, και ότι περισσότερη έμφαση θα δοθεί στο μέλλον στην ποιοτική πτυχή της οικονομικής ανάπτυξης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαΐου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου