Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0057/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0057/2006 (B6-0223/2006)

Συζήτηση :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
1 Ιουνίου 2006
O-0057/06
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN προς την Επιτροπή

 Θέμα: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης
 Απάντηση 

Με ποιό τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας και η στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης θα συντονίζονται κατάλληλα μεταξύ τους, ότι περισσότερη έμφαση θα δοθεί σε μελλοντική χάραξη πολιτικής της ΕΕ στην ποιοτική πτυχή της οικονομικής ανάπτυξης, και ότι θα εισαχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί επιτήρησης και παρακολούθησης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουνίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου