Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0036/2007

Esitatud tekstid :

O-0036/2007 (B6-0130/2007)

Arutelud :

PV 11/07/2007 - 18
CRE 11/07/2007 - 18

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
13. juuni 2007
O-0036/07
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Gianluca Susta ja Johan Van Hecke ALDE fraktsiooni nimel, Kader Arif PSE fraktsiooni nimel, Georgios Papastamkos PPE-DE fraktsiooni nimel, Vittorio Agnoletto ja Helmuth Markov GUE/NGL fraktsiooni nimel, Carl Schlyter Verts/ALE fraktsiooni nimel, Cristiana Muscardini UEN fraktsiooni nimel nõukogule

 Teema: TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus
 Vastus 

WTO 30. augusti 2003. aasta otsus pidi olema „kiire lahendus” ravimite kättesaadavuse kriisile, mis ohustas neid arengumaid, millel on olematu või piiratud tootmisvõime. TRIPS-lepingu muudatusettepanekus ei arvesta tõsiasjaga, et puuduvad tõendid nimetatud otsuse tõhususe kohta. Euroopa Parlament peab andma nüüd oma nõusoleku.

Sellega seoses palutakse nõukogul: 

Avaldada arvamust WTO 30. augusti 2003. aasta otsusega loodud mehhanismi ja TRIPS-lepingu protokolli kohta ning mehhanismi seni piiratud kasutust silmas pidades uurida võimalusi selle tõhustamiseks; 

Võtta vastu ühispoliitika avaldus koos Euroopa Parlamendiga vajaduse kohta otsida alternatiivseid võimalusi, täpsemalt võimalust kasutada TRIPS-lepingu artikli 30 erisätteid, mida võiksid kasutada riigid või riikide rühmad, et leida sobiv lahendus taskukohaste hindadega ravimite kättesaadavuse probleemile; 

Kohustuda andma komisjonile volitus loobuda läbirääkimistest ravimitega seotud TRIPS-plus sätete üle, mis mõjutavad rahva tervist ja ravimite kättesaadavust AKV riikidega sõlmitud majanduskoostöö lepingu ning teiste vaeste arenguriikidega sõlmitavate tulevaste kahepoolsete ja regionaalsete lepete raamistikus; 

Teatada, et EL toetab arengumaid, mis kasutavad TRIPS-lepingusse kaasatud nõndanimetatud soodustussätteid, et teha oma siseriiklike rahvatervise programmide raames esmavajalikud ravimid kättesaadavaks taskukohaste hindadega; 

Tunnistada, et EL peab võtma kiirkorras lisameetmeid eesmärgiga soodustada tehnosiiret, teadustööd, tootmisvõimsuse suurendamist, kohalikke tarnesüsteeme ja abistada registreerimisel, et võimaldada arengumaadel endil toota farmaatsiatooteid või tootmist suurendada. 

Keeldumise korral palume nõukogult selgitust.

Keel, milles küsimus esitati:: EN
Viimane päevakajastamine: 15. juuni 2007Õigusalane teave