Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0065/2007

Predkladané texty :

O-0065/2007 (B6-0321/2007)

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
9. októbra 2007
O-0065/07
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Joseph Daul, Lutz Goepel a Neil Parish, v mene skupiny PPE-DE Komisii

 Vec: Zvýšenie cien potravín
 Odpoveď 

Výrazné zvýšenie svetového dopytu, nárast potrieb týkajúcich sa potravín, najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, veľký dopyt po surových produktoch určených na výživu zvierat, rastúci vplyv používania poľnohospodárskych produktov na nepotravinárske účely, v prvom rade biopalív, celkový pokles zásob, zvýšenie cien ropy, špekulácie niektorých investorov a klimatické javy, ktoré znižujú úrodu prispeli k zvyšovaniu cien poľnohospodárskych surovín vo výrobe.

Toto zvyšovanie cien poľnohospodárskych výrobkov sa odráža na potravinách. Prvými obeťami tohto zvyšovania sú chovatelia, ktorí vo veľkom využívajú obilniny. Ďalšími obeťami sú samozrejme spotrebitelia, ktorých kúpna sila slabne.

Zvýšenie cien obilnín by sa mohol obmedziť prostredníctvom rozhodnutia Rady ministrov pre poľnohospodárstvo Európskej únie o dočasnom zrušení povinnosti vyňať pôdu z produkcie na rok 2008, ktoré Európsky parlament prijal 26. septembra, a prostredníctvom návrhu Komisie pozastaviť dovozné clá týkajúce sa obilnín.

Nárast ceny mlieka a surovín na výživu zvierat si však vyžaduje nové opatrenia.

Pripravuje Komisia nové opatrenia, aby predišla a čelila tendencii zvyšovaniu cien základných potravín a zabránila by tak vplyvu tohto zvyšovania na spotrebiteľov!

Pôvodný jazyk otázky: FR
Posledná úprava: 10. októbra 2007Právne oznámenie