Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0067/2007

Predkladané texty :

O-0067/2007 (B6-0377/2007)

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
12. októbra 2007
O-0067/07
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Luis Manuel Capoulas Santos, v mene skupiny PSE Komisii

 Vec: Ochrana spotrebiteľov a nárast cien
 Odpoveď 

Nedávne prípady nárastu spotrebiteľských cien, ktoré sú spojené s nárastom cien poľnohospodárskych surovín, prinútili Komisiu prijať určité opatrenia, ako napríklad zrušenie vyňatia pôdy z produkcie v prípade obilnín, ako aj začať pripravovať núdzové riešenia pre ostatné odvetvia, ako napríklad mliekarenské odvetvie, zasiahnuté nárastom cien potravín určených na kŕmne účely.

Táto situácia ovplyvnila nielen európske odvetvia produkcie, ale mala tiež výrazný priamy vplyv na spotrebiteľov a rozpočty európskych rodín.

Európsky parlament uvítal opatrenia, ako je zrušenie vyňatia pôdy z produkcie a oznámenie Komisie o predĺžení tohto opatrenia o jeden hospodársky rok prípade potreby, počas plenárneho zasadania v Štrasburgu, zároveň však vyjadruje obavy nad súčasnou situáciou nárastu cien, ktorá si vyžaduje nové núdzové opatrenia a ktorá by si zaslúžila dôkladnejšiu úvahu zo strany európskych inštitúcií nielen v rámci tzv. "helath-check".

Mohla by Komisia spresniť, aké opatrenia týkajúce sa postihnutých odvetví podnikne, s cieľom čeliť uvedenej situácii?

Uvažuje Komisia o konkrétnych opatreniach na ochranu spotrebiteľov a rodinných rozpočtov?

Nedomnieva sa Komisia, že rôzne situácie nárastu cien by si zaslúžili hlbšiu úvahu, ktorá by presiahla rámec zavádzania konkrétnych opatrení pre každú situáciu (obilniny, mlieko, atď)?

Pôvodný jazyk otázky: FR
Posledná úprava: 15. októbra 2007Právne oznámenie