A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-0078/2007

Előterjesztett szövegek :

O-0078/2007 (B6-0152/2008)

Viták :

OJ 20/05/2008 - 55

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
2007. december 3.
O-0078/07
SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján előterjesztette: Arlene McCarthy a(z) Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében a Tanácshoz

 Tárgy: Félrevezető katalóguscégek (úm. "European City Guide")
 Válasz 

Néhány éve számos olyan, úgynevezett „katalóguscég” (például a „European City Guide”) működik a határokon átnyúlva az EU több tagországában, amelyek félrevezető és csalárd üzleti tevékenységet folytatnak. A csalás rendszerint úgy zajlik, hogy a szakembereket és kisvállalkozásokat azok szándéka ellenére a szélhámos cég évekre felveszi a katalógusába, ennek költsége pedig évente akár 1000 euró is lehet. Ezeket az összegeket aztán az erre szakosodott ügynökségeken keresztül szigorúan behajtják, az áldozatoknak így jelentős anyagi kárt és esetleg perköltségeket is okoznak.

Ezek a cégek, ha azonosítják és bezárják őket, gyakran máshová települnek és újra kezdik csalárd tevékenységüket.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság tagjai számos panaszt kaptak ilyen esetekkel kapcsolatban polgároktól és az üzleti közösségtől. A bizottság úgy véli, hogy a tagállamok azonnali és összehangolt cselekvésére van szükség annak megelőzésére, hogy a „katalóguscégek” tovább működjenek és károkat okozzanak az európai üzleti közösségnek.

A bizottság ezért a következő kérdéseket intézi az Európai Unió Tanácsához: 

A tagállamok tudatában vannak-e annak, hogy milyen nagyságrendű a probléma az európai üzleti közösségre, különösen a kkv-kra nézve? Mit tettek eddig annak érdekében, hogy bezárják ezeket a szélhámos „katalóguscégeket”? 

A tagállamok felkészültek-e a más tagállamok piacfelügyeleti hatóságaival folytatandó információcserére annak érdekében, hogy felhívják azok figyelmét a hamis „katalóguscégek” tevékenységére és vezetőire/tulajdonosaira? 

Milyen lépésekre kerül sor a megtévesztő reklámtevékenységről szóló 84/450/EGK(1) irányelv átültetésekor keletkezett joghézagok megszüntetésének érdekében? 

Milyen intézkedéseket hoztak a tagállamok annak érdekében, hogy az üzleti közösséget figyelmeztessék, milyen veszélyt jelentenek a hamis „katalóguscégek”, továbbá, hogy segítséget nyújtsanak a csalás áldozataivá vált vállalatoknak?  

Egyetértenek a tagállamok azzal, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK(2) irányelvet – amely a reklámozásra és a fogyasztókkal szemben folytatott félrevezető reklámtevékenység aspektusaira is vonatkozik – ki kellene terjeszteni a vállalatközi (B2B) tranzakciókra is?

(1)  HL L 250., 1984.9.19., 17. o.
(2)  HL L 149., 2005.6.11., 22. o.

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2007. december 5.Jogi nyilatkozat