Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-0062/2008

Iesniegtie teksti :

O-0062/2008 (B6-0160/2008)

Debates :

PV 04/06/2008 - 28
CRE 04/06/2008 - 28

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
2008. gada 26. maija
O-0062/08
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesniegusi Anna Záborská, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā Komisijai

 Temats: Piespiedu prostitūcija un sieviešu tirdzniecība seksuālai izmantošanai
 Atbilde 

Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja saistībā ar pasākumiem, kurus tā organizēja, atzīmējot Starptautisko Sieviešu dienu 2006. gada 8. martā, uzsāka kampaņu, lai saasinātu sabiedrības uzmanību, ka jānovērš un jācīnās pret sieviešu tirdzniecību un piespiedu prostitūciju 2006. gada Pasaules futbola (FIFA) čempionāta laikā.

Šī kampaņa, tā sauktā „Sarkanā kartīte piespiedu prostitūcijai”, bija sekmīga, jo tā deva pozitīvu ieguldījumu cilvēku tirdzniecības un piespiedu prostitūcijas gadījumu samazināšanā čempionāta laikā. Mums tāpēc vēlreiz jāsekmē sabiedrības izpratne — 2008. gada Eiropas futbola (UEFA) čempionāta laikā jūnijā, atgādinot sabiedrībai, ka šis vardarbības veids pret sievietēm un meitenēm ir nepieņemams. Komisija un Padome 2005. gadā pieņēma ES plānu par labāko praksi, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības apkarošanai un novēršanai (2005/C 311/)1). Tajā iekļauta sīki izstrādāta rīcību tabula, kura regulāri jāpārskata un jāatjaunina. Mēs prasām dalībvalstīm nekavējoties īstenot rīcības plānu, jo patlaban jau ir kavēšanās. Tā kā rīcības plāns attiecas uz visiem cilvēku tirdzniecības veidiem, ir vajadzīga koordinēta savstarpēji saistītu jomu politika, kurā jāiekļauj dzimumspecifiskas cilvēku tirdzniecības novēršanas stratēģijas kā pamatelements sieviešu un meiteņu tirdzniecības apkarošanai, kā arī izpratnes veicināšanas pasākumi un to efektivitātes novērtēšana utt.

Vai Komisija var atbildēt uz šādiem jautājumiem:

– Vai minētais rīcības plāns attiecībā uz cilvēku tirdzniecību seksuālai izmantošanai ir īstenots un kādi ir tā izpildes rezultāti un efektivitāte? Par kādiem īpašiem pasākumiem, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību seksuālai izmantošanai, dalībvalstis ir ziņojušas?

– Cik lielā mērā dalībvalstis ir pareizi transponējušas un īstenojušas Direktīvu 2004/81/EK(1)? Kādus pasākumus Komisija veikusi, ja šāda darbība nav notikusi?

– Kad būs pieejami tā pētījuma dati, ko Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja prasījusi kopš 2006. gada, par saikni starp tiesību aktiem prostitūcijas novēršanai un sieviešu un meiteņu tirdzniecības seksuālai izmantošanai apjomu?

– Vai Komisija var norādīt, vai un kā tā paredzējusi mudināt dalībvalstis izstrādāt un pilnveidot policijas pārrobežu sadarbību cīņā pret cilvēku tirdzniecību un piespiedu prostitūciju?

– Kā Komisija var atbalstīt komitejas kampaņu „Sarkanā kartīte piespiedu prostitūcijai”?

(1)  OV L 261, 6.8.2004., 3. lpp.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 28. maijaJuridisks paziņojums