Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0074/2008

Texte depuse :

O-0074/2008 (B6-0458/2008)

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
25 iunie 2008
O-0074/08
ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE în conformitate cu articolul 108 din Regulamentul de procedură de Helmuth Markov, în numele Comisia pentru comerţ internaţional Comisiei

 Subiect: Acordul internațional privind esențele de lemn tropical (ITTA) din 2006
 Răspuns 

Consiliul a consultat Parlamentul referitor la propunerea de Decizie nr. 11964/07 a Consiliului privind încheierea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical (ITTA) din 2006 în temeiul articolului 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE. La 28 ianuarie 2008, Preşedintele Parlamentului a adresat o scrisoare Consiliului prin care solicita ca Parlamentul să fie consultat în temeiul procedurii de aviz conform, întrucât acordul prevede stabilirea unui „cadru instituţional specific”. Pe lângă acest aspect procedural, există preocupări crescânde privind impactul defrişărilor şi al degradării suprafeţelor împădurite şi consecinţele acestora asupra schimbărilor climatice şi a biodiversităţii. Ca parte a unei abordări mai largi care include şi pădurile din zonele temperate, precum şi cererea de produse din lemn care respectă normele de echitate şi durabilitate şi trasabilitatea în lanţul de distribuţie, Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, eficient aplicat, ar putea contribui în mod semnificativ la protejarea pădurilor din întreaga lume şi la asigurarea unei exploatări durabile a lemnului.

În acest context, ar putea Comisia: 

Să prezinte evaluarea sa referitoare la eficacitatea acordurilor internaționale privind esențele de lemn tropical din ultimii 20 de ani, având în vedere faptul că supraexploatarea şi tăierile ilegale rămân răspândite? 

Să explice cum consideră că Acordul internațional privind esențele de lemn tropical din 2006 va interacţiona cu alte acorduri, cum ar fi Convenţia privind schimbările climatice şi Convenţia privind biodiversitatea, şi cu iniţiativele întreprinse în cadrul Planului de acțiune UE pentru respectarea legislaţiei, guvernare şi comerţ în domeniul forestier (FLEGT)? 

Să descrie cum intenţionează să asigure integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în acordurile comerciale, în conformitate cu obligaţiile stipulate în Tratat, şi să asigure, în special, că actualele negocieri cu statele din Asia de sud-est vor include măsuri de protecţie a pădurilor? 

Să indice dacă este dispusă să prezinte Parlamentului şi Consiliului rapoarte anuale privind punerea în aplicare a Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006 şi impactul comerţului asupra pădurilor tropicale, inclusiv în legătură cu acordurile bilaterale încheiate în cadrul FLEGT?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 24 octombrie 2008Notă juridică