Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0093/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0093/2008 (B6-0468/2008)

Keskustelut :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
22. syyskuuta 2008
O-0093/08
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Esko Seppänen ja Ilda Figueiredo, GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle

 Aihe: Energian hintojen pitäminen kurissa
 Vastaus 

Neuvoston olisi selvitettävä, millä tavalla Euroopan unioni aikoo lieventää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä polttoainehintojen nousun vaikutuksia yhteiskunnassa.

1. Millaisia toimenpiteitä on kaavailtu fossiilisten polttoaineiden hintojen ja energian hinnannousun, joka aiheuttaa energian toimituksista vastaaville laitoksille paineita hintojen nostamiseen Euroopan unionissa, välisen yhteyden katkaisemiseksi?

2. Miten polttoainemarkkinoista voidaan tehdä avoimempia ja miten niistä voidaan saada luotettavia tietoja? Katsooko neuvosto, että sen tulisi puuttua polttoaineyhtiöiden harjoittamaan keinotteluun?

3. Miten neuvosto aikoo kehittää Euroopan investointipankin roolia energiatehokkuushankkeiden rahoittamisessa ottaen erityisesti huomioon pienet ja keskisuuret yritykset?

4. Onko neuvostolla valmiutta säätää kohdennettuja toimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti perheiden tuloja ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä?

5. Onko neuvosto teettänyt perinpohjaisen analyysin tavasta, jolla polttoaineyhtiöt ovat nostaneet kuluttajille myytävien polttoaineiden hintoja hiljattaisen hintakriisin yhteydessä?

Kysymyksen alkukieli: FR
Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2008Oikeudellinen huomautus