Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0094/2008

Teksty złożone :

O-0094/2008 (B6-0469/2008)

Debaty :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
22 września 2008
O-0094/08
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Esko Seppänen oraz Ilda Figueiredow imieniu grupy politycznej GUE/NGL do Komisji

 Przedmiot: Opanowanie wzrostu cen energii
 Odpowiedź 

Komisja powinna wyjaśnić, w jaki sposób UE zamierza złagodzić – w perspektywie krótko- i długoterminowej – społeczne skutki wzrostu cen ropy naftowej.

1. Jakie środki przewidziano w celu zerwania związku między cenami kopalnej ropy naftowej a wzrostem cen energii, który to związek popycha przedsiębiorstwa zapewniające dostawy do podnoszenia cen w UE?

2. Co zrobi Komisja, by obniżyć nadzwyczajne zyski w kształtowaniu cen energii elektrycznej, które tworzą system prowadzący automatycznie do wzrostu cen tej energii?

3. Jak uzyskać większą przejrzystość rynków ropy naftowej i większą wiarygodność informacji? Czy Komisja nie uważa, że powinna przeciwdziałać spekulacji ze strony spółek naftowych?

4. W jaki sposób Komisja zamierza zwiększyć udział EBI w finansowaniu projektów dotyczących podnoszenia efektywności energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP?

5. Czy Komisja jest w stanie ustanowić celowe środki pomocowe, zwłaszcza w odniesieniu do dochodów rodzin oraz MŚP?

6. Czy Komisja dokonała pełnej analizy sposobu, w jaki spółki naftowe podniosły płacone przez konsumentów ceny paliw w kontekście niedawnego kryzysu naftowego?

Oryginalny język pytania: FR
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2008Informacja prawna