Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0102/2008

Ingediende teksten :

O-0102/2008 (B6-0495/2008)

Debatten :

PV 12/01/2009 - 16
CRE 12/01/2009 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
10 oktober 2008
O-0102/08
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Cornelis Visser, Ivo Belet en Ruth Hieronymi, namens de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie

 Betreft: Herziening omroepmededeling - Staatssteun voor openbare omroepen
 Antwoord 

Volgens commissaris Kroes van Mededinging vormt de Mededeling betreffende de openbare omroepen van 2001 een waardevol richtsnoer voor media-ondernemingen, openbare omroepen en de lidstaten. Wel ziet ze op een aantal punten ruimte voor vergroting van de transparantie en de juridische zekerheid.

In de toespraak op het omroepseminar in Straatsburg op 17 juli 2008 noemde mevrouw Kroes een aantal richtsnoeren voor de herziening van de omroepmededeling:

- betere beoordeling van de marktimpact van staatssteun in de nieuwe media,

- nieuwe, effectievere controlemechanismen voor de nieuwe media, en

- een betere definitie van de publieke functie van omroepen op nieuwe mediamarkten.

Openbare omroepen spelen een cruciale rol ten aanzien van culturele en taalkundige verscheidenheid, ze faciliteren mediapluralisme, bieden het publiek kwalitatief hoogwaardige programma's en voorzien in het algemeen in de culturele, sociale en democratische behoeften van de samenleving. Wij zijn derhalve van mening dat het Europees Parlement volledig moet worden betrokken bij het lopende proces van herziening van de omroepmededeling.

1. Op welke wijze gaat de Commissie, heel concreet, het EP betrekken bij de herziening van de omroepmededeling?

2. Strookt de vereiste van een ex ante beoordeling met de bevoegdheden van de Commissie krachtens het EU-Verdrag en in het bijzonder het Protocol van Amsterdam, en met de communautaire wetgeving inzake diensten van algemeen belang?

3. Zorgt de ex ante beoordeling niet voor een onnodige administratieve en financiële last voor de lidstaten en de openbare omroepen?

4. Is het in het algemeen belang om bij het vaststellen van de taken en de activiteiten van openbare omroepen rekening te houden met het bestaande marktaanbod en de belangen van de commerciële omroepen?

5. Wat zijn de volgende stappen in de herziening van de omroepmededeling? Wanneer krijgt het EP een eerste ontwerp van de mededeling?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 17 oktober 2008Juridische mededeling