Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0024/2009

Внесени текстове :

O-0024/2009 (B6-0019/2009)

Разисквания :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
13 февруари 2009 г.
O-0024/09
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП от Jan Marinus Wiersma и Erika Mann, от името на групата PSE , Daniel Caspary и Robert Sturdy, от името на групата PPE-DE , Cristiana Muscardini и Eugenijus Maldeikis, от името на групата UEN към Съвета

 Относно: Временно търговско споразумение между ЕС и Туркменистан
 Отговор 

Дали Съветът би могъл да даде обяснение на Европейския парламент относно следното: 

Какви са конкретните причини, поради които Съветът счита за обосновано да подпише временното търговско споразумение в настоящия момент? 

Какви са причините, поради които Съветът желае да продължи с този процес, като се има предвид цялостната обстановка в Туркменистан? И особено като се има предвид положението в областта на правата на човека, демокрацията и свободата на религията? 

Какъв е коментарът на Съвета относно няколкото доклада на НПО и мнението на съответни вътрешни фактори в Туркменистан относно общото положение в страната? 

Какви конкретни подобрения ще донесе временното търговско споразумение за отношенията между ЕС и Туркменистан? Въз основа на какво Съветът счита, че ЕС ще успее да постигне напредък в областта на правата на човека в Туркменистан, след като бъде сключено временно търговско споразумение? Защо Съветът счита, че сключването на временно търговско споразумение е най-ефективният начин за постигане на напредък във връзка с каузата за правата на човека в Туркменистан? 

Какви конкретни подобрения може да донесе временното търговско споразумение за положението в Туркменистан, конкретно по отношение на правата на човека и демокрацията? Ще включва ли СПС ясна клауза за прекратяване във връзка с правата на човека? 

Ще прекрати ли Съветът временното търговско споразумение, когато Европейският парламент отправи такова искане? Ще включва ли СПС клауза за преразглеждане?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 18 февруари 2009 г.Правна информация