Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0037/2009

Ingivna texter :

O-0037/2009 (B6-0207/2009)

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
27 februari 2009
O-0037/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Helmuth Markov och Glyn Ford för utskottet för internationell handel till rådet

 Angående: Interimsavtalet om partnerskap mellan staterna i Stillahavsområdet och Europeiska gemenskapen
 Svar 

1.  Håller rådet med om att de centrala utvecklingsfrågor som ska förhandlas måste innehålla följande punkter:

– beviljande av exportavgifter för utvecklingssyften,

– lämpligt skydd för nyetablerade industrier som inte omfattas av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap,

– diskussion om immaterialrätten som leder till att inte bara västerländska produkter utan även traditionell kunskap skyddas,

– krav på insyn i offentliga upphandlingar och öppenhet gentemot europeiska arbetsgivare på en lämplig nivå som är anpassad efter behoven i staterna i Stillahavsområdet,

– krav på att arbetsvisering enligt modell 4 finns tillgänglig för lämpliga tidsperioder och att kvalifikationer som t.ex. vårdare erkänns?

2. Håller rådet med om att dess strategi måste innefatta tillgängliga och genomförbara alternativ för att garantera marknadstillträde för de länder som inte vill ingå detta ”fullständiga” avtal om ekonomiskt partnerskap, med tanke på storleken på och avståndet mellan regionens länder, varav det största är 3 000 gånger större än det minsta, vars invånarantal kanske är mindre än antalet anställda vid generaldirektoratet för handel?

3. Kan rådet garantera att Europaparlamentet utöver samtyckesförfarandet fullt ut informeras och involveras i förhandlingarna om en övergång från interimsavtal till ”fullständigt” avtal om ekonomiskt partnerskap?

4. Hur kommer rådet att se till att det ”fullständiga” avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar till att främja regional integration?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 4 mars 2009Rättsligt meddelande