Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0039/2009

Ingivna texter :

O-0039/2009 (B6-0209/2009)

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
27 februari 2009
O-0039/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Helmuth Markov och Robert Sturdy för utskottet för internationell handel till rådet

 Angående: Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan 
 Svar 

I vilken grad anser rådet att den regionala utvecklingen kommer att påverkas av att Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) blir allt mer fragmenterad som förhandlingspart? 

Inom vilken tidsram anser rådet att man realistiskt kan förvänta sig att fullständiga avtal om ekonomiskt partnerskap kommer att undertecknas med SADC-länderna? 

Vilken roll ser rådet för Sydafrika i förhandlingarna om fullständiga avtal om ekonomiskt partnerskap? 

Kan rådet ge någon information om prognoser och beräkningar avseende handeln efter undertecknandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC-länderna och om prognoser beträffande handelsvolymer efter undertecknandet av fullständiga avtal om ekonomiskt partnerskap?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 3 mars 2009Rättsligt meddelande