Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0042/2009

Ingivna texter :

O-0042/2009 (B6-0212/2009)

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
27 februari 2009
O-0042/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Helmuth Markov och Daniel Caspary för utskottet för internationell handel till kommissionen

 Angående: Interimsavtalet om upprättande av en ram för avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan
 Svar 

1.  Kan kommissionen ge Europaparlamentet den senaste informationen om när man beräknar att kunna ingå ett ”fullständigt” avtal om ekonomiskt partnerskap med länderna i östra och södra Afrika?

2.  Kan kommissionen ge någon information om prognoser och beräkningar avseende handeln efter undertecknandet av de första avtalen om ekonomiskt partnerskap med Komorerna, Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe samt om prognoserna beträffande handelsvolymer efter undertecknandet av ”fullständiga” avtal om ekonomiskt partnerskap inom Comesa?

3.  Tar man vid förhandlingarna hänsyn till några särskilda intressen i denna region, och hur kommer detta ”fullständiga” avtal om ekonomiskt partnerskap att skilja sig från Cariforum-avtalet?

4.  Hur önskar kommissionen fortsätta förbindelserna med Zimbabwe, med tanke på den otillfredsställande situationen för de mänskliga rättigheterna, demokratin och styrelseformerna i detta land?

5.  Hur kommer kommissionen att se till att det ”fullständiga” avtalet om ekonomiskt partnerskap bidrar till att främja regional integration?

6.  Kan kommissionen garantera att Europaparlamentet utöver samtyckesförfarandet fullt ut informeras och involveras i förhandlingarna om en övergång från interimsavtal till ”fullständigt” avtal om ekonomiskt partnerskap?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 4 mars 2009Rättsligt meddelande