Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0044/2009

Ingivna texter :

O-0044/2009 (B6-0214/2009)

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
27 februari 2009
O-0044/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Helmuth Markov för utskottet för internationell handel till kommissionen

 Angående: Avtalet om fastställande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen, å andra sidan
 Svar 

1. Väntar sig kommissionen att interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att förstärka integrationen av staterna i Östafrikanska gemenskapen i regional och internationell handel?

2. Bedömer kommissionen att de medel som planerats för de kommande åren genom handelsrelaterat bistånd och EUF-medel ligger på en tillräcklig nivå för att täcka dessa staters behov för anpassning till en avreglerad handel?

3. Tror kommissionen att avtalet kommer att möjliggöra en ytterligare regional integration genom att det inrättas en gemensam marknad och en monetär union, såsom staterna i Östafrikanska gemenskapen planerat till 2012?

4. Kan kommissionen tillhandahålla en tydlig tidsplan, strategi och nyckelområden för förhandlingarna om att utvidga detta interimsavtal till ett ”fullständigt” avtal om ekonomiskt partnerskap?

5. Håller kommissionen med om att bland annat följande nyckelfrågor måste ingå i förhandlingarna:

a) Tillåta exportavgifter för utvecklingssyften.

b) Lämpligt skydd för nyetablerade industrier vilket inte ingår i interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap.

c) Bestämmelser om immaterialrätt som är förenliga med skyddet av biologisk mångfald och traditionell kunskap.

d) Bindande åtaganden från EU:s sida om att erbjuda samarbete, stöd och kapacitetsuppbyggnad.

e) Arbetsvisering enligt GATS-avtalets leveranssätt 4 måste vara tillgänglig för lämpliga tidsperioder och kvalifikationer måste erkännas på vederbörligt sätt.

f) Samtidigt som det måste ges insyn i offentliga upphandlingar, ska dessa vara öppna för europeiska avtalsparter i en omfattning som är anpassad efter behoven i staterna i Östafrikanska gemenskapen.

6. Kan kommissionen garantera att Europaparlamentet kommer att hållas fullständigt informerat och involverat under förhandlingarna om övergång från interimsavtal till ”fullständiga” avtal om ekonomiskt partnerskap?

7. Kan kommissionen försäkra att det ”fullständiga” avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att främja ytterligare regional integration mellan AVS-länderna?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 4 mars 2009Rättsligt meddelande