Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0046/2009

Ingediende teksten :

O-0046/2009 (B6-0216/2009)

Debatten :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
27 februari 2009
O-0046/09
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Helmuth Markov en Kader Arif, namens de Commissie internationale handel aan de Commissie

 Betreft: De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds
 Antwoord 

1. Kan de Commissie meedelen:

– op welke gebieden bij voorrang actie zal worden ondernomen ter begeleiding van de tenuitvoerlegging van de tijdelijke EPO met Kameroen?

– hoe de netto fiscale impact van de EPO zal worden berekend?

– welke gevolgen de lopende internationale onderhandelingen zullen hebben voor de bananensector in Afrika en hoe een duurzame toekomst voor deze sector kan worden verzekerd?

– welke specifieke bepalingen in het kader van de onderhandelingen over de regionale EPO aan de Democratische Republiek Congo zullen worden voorgesteld, aangezien dat land in de huidige situatie niet in staat is een programma van verregaande economische hervormingen door te voeren?

– welke specifieke steunmaatregelen in de regionale overeenkomst zullen worden opgenomen zodat de regio het hoofd kan bieden aan de financiële, voedsel- en energiecrisis?

2. Kan de Commissie waarborgen:

– dat de toekomstige EPO met Centraal-Afrika niet ten koste zal gaan van de cohesie en de regionale integratie van de betrokken landen, maar deze integendeel zal versterken?

– dat de Singapore-onderwerpen en diensten in het kader van de onderhandelingen over de regionale EPO alleen zullen worden besproken indien de landen van Centraal-Afrika daar uitdrukkelijk om verzoeken, dat geen pressie zal worden uitgeoefend om over deze kwesties te onderhandelen, en dat basisoverheidsdiensten buiten het kader van de onderhandelingen blijven?

– dat de landen van Centraal-Afrika die geen MOL zijn en die geen OPE wensen te sluiten een alternatieve handelsregeling wordt aangeboden die gelijkwaardig is aan hun huidige situatie, overeenkomstig artikel 37, lid 6, van de Overeenkomst van Cotonou?

– dat geen enkele bepaling zal worden vastgesteld die een beperking inhoudt van de toegang tot essentiële geneesmiddelen in de landen van Centraal-Afrika of van de mogelijkheid voor deze landen om de soepele regeling van de Verklaring van Doha van 2001 toe te passen?

– dat de regionale EPO meer zal zijn dan een simpele omzetting van de tijdelijke overeenkomst met Kameroen, dat de onderhandelingen over de regionale EPO onafhankelijk zullen verlopen van de onderhandelingen over de tijdelijke EPO en dat Kameroen in het kader van de regionale overeenkomst opnieuw kan onderhandelen over bepalingen van de EPO waarop het land wil terugkomen?

– dat de bepalingen van de regionale EPO flexibel genoeg zijn om rekening te houden met de specifieke kenmerken en de uiteenlopende behoeften en wensen van de landen van Centraal-Afrika?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2009Juridische mededeling