Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0048/2009

Ingediende teksten :

O-0048/2009 (B6-0218/2009)

Debatten :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
27 februari 2009
O-0048/09
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Helmuth Markov en Erika Mann, namens de Commissie internationale handel aan de Commissie

 Betreft: De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Ivoorkust, anderzijds
 Antwoord 

1. Kan de Commissie het Europees Parlement de laatste stand van zaken geven met betrekking tot de data waarop naar verwachting de ”volledige” EPO’s met de West-Afrikaanse regio zullen worden gesloten?

2. Op welke wijze zal de ondertekening van een alomvattende overeenkomst volgens de Commissie bijdragen tot economische groei en ontwikkeling in Ivoorkust, en in de West-Afrikaanse regio in haar geheel?

3. Moet met betrekking tot deze regio bij de onderhandelingen rekening worden gehouden met specifieke belangen, en in hoeverre zal deze ”volledige" EPO verschillen van de Cariforum-overeenkomst?

4. Zal de Commissie ervoor zorgen dat er passende administratieve en technische bijstand wordt verleend aan Ivoorkust, en ook aan de particuliere sector aldaar, om de economische omschakeling als gevolg van de ondertekening van de tijdelijke EPO te vergemakkelijken?

5. Zal de Commissie voor de opname van Ivoorkust in een ”volledige” EPO als voorwaarde stellen dat het land een verantwoordelijke en democratisch gekozen regering moet hebben?

6. Kan de Commissie mededelen hoe zij de volgende aspecten van de EPO EU-Ivoorkust beoordeelt:

i) Is strengere regelgeving ter bescherming van opkomende industrieën nodig en/of gewaarborgd?

ii) Zal over intellectuele eigendomsrechten zodanig worden onderhandeld dat niet alleen Europese/internationale intellectuele eigendomsrechten worden beschermd, maar ook de traditionele knowhow?

iii) Is het noodzakelijk de regelgeving inzake overheidsopdrachten aan de specifieke behoeften van Ivoorkust aan te passen?

iv) Hoe staat het met de uitwerking van de voorwaarden voor "arbeidsvisa" voor onderdanen van Ivoorkust? Zullen deze voor een periode van 24 maanden gelden? Op welke beroepen zullen zij betrekking hebben?

7. Kan de Commissie het verzoek om raadpleging van het Parlement voorafgaand aan een besluit over de voorlopige toepassing van de internationale overeenkomsten, zoals in het geval van EPO's, ondersteunen, wanneer de instemmingsprocedure van toepassing is, ten einde tot een politiek akkoord over de instemmingsprocedure te komen?

8. Kan de Commissie mededelen hoe zij de politieke situatie van Ivoorkust met het oog op een tijdelijke of definitieve EPO beoordeelt? De politieke situatie in Ivoorkust kan niet aan de hand van democratische maatstaven worden beoordeeld. Hoe denkt de Commissie de situatie te beoordelen in het waarschijnlijke geval dat geen verkiezingen zullen plaatsvinden vóór de ratificatie van de tijdelijke of definitieve EPO? In hoeverre zal deze beoordeling een impact hebben op de vooruitzichten van de 15 andere West-Afrikaanse landen op een belangrijke biregionale handels- en ontwikkelingsovereenkomst?

9. Kan de Commissie een nauwkeuriger tijdschema geven voor de met de EPO met Ivoorkust samenhangende ontwikkelingshulp?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 6 maart 2009Juridische mededeling