Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0048/2009

Teksty złożone :

O-0048/2009 (B6-0218/2009)

Debaty :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
27 lutego 2009
O-0048/09
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Helmuth Markov oraz Erika Mann w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego do Komisji

 Przedmiot: Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wybrzeżem Kości Słoniowej
 Odpowiedź 

1. Czy Komisja może poinformować Parlament Europejski, jakie są spodziewane terminy zawarcia „pełnej” umowy o partnerstwie gospodarczym z regionem Afryki Zachodniej?

2. Czy Komisja przewiduje podpisanie kompleksowego porozumienia w sprawie dalszego wspierania wzrostu gospodarczego, rozwoju i ładu administracyjno-regulacyjnego w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w całym regionie Afryki Zachodniej?

3. Czy w negocjacjach uwzględnia się jakieś konkretne interesy związane z tym regionem i czym różniłaby się „pełna” umowa o partnerstwie gospodarczym od umowy z państwami Cariforum?

4. Czy Komisja podejmie się zapewnienia Wybrzeżu Kości Słoniowej, w tym jego sektorowi prywatnemu, odpowiedniej pomocy administracyjnej i technicznej, która ułatwi transformację systemu gospodarczego tego państwa po podpisaniu przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym?

5. Czy Komisja uzależni włączenie Wybrzeża Kości Słoniowej do „pełnej” umowy o partnerstwie gospodarczym od istnienia w tym kraju demokratycznie wybranego rządu ponoszącego demokratyczną odpowiedzialność przed narodem?

6. Czy Komisja może wyjaśnić, jak ocenia następujące aspekty dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym UE - Wybrzeże Kości Słoniowej:

i) Czy potrzebne lub zapewnione są bardziej restrykcyjne zasady ochrony nowopowstających gałęzi przemysłu?

ii) Czy prawa własności intelektualnej zostaną wynegocjowane w sposób zapewniający ochronę nie tylko europejskich/międzynarodowych praw własności intelektualnej, lecz także tradycyjnej wiedzy?

iii) Czy istnieje potrzeba kształtowania zasad składania zamówień rządowych pod kątem szczególnych potrzeb Wybrzeża Kości Słoniowej?

iv) W jakim stopniu wypracowane zostały warunki wiz z pozwoleniem na pracę dla obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej? Czy obejmą one okres 24 miesięcy? Jakie rodzaje zawodów zostaną nimi objęte?

7. Czy Komisja może poprzeć wniosek o skonsultowanie się z Parlamentem przed podjęciem decyzji w sprawie tymczasowego stosowania umów międzynarodowych, jak ma to miejsce w przypadku umów o partnerstwie gospodarczym, gdy wymagana jest procedura zgody, aby budować polityczne zrozumienie dla procedury zgody?

8. Czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób dokona oceny sytuacji politycznej w Wybrzeżu Kości Słoniowej w odniesieniu do przejściowej albo ostatecznej umowy o partnerstwie gospodarczym? Sytuacji politycznej w Wybrzeżu Kości Słoniowej nie można scharakteryzować jako spełniającej standardy demokratyczne. Jak Komisja oceni sytuację, jeżeli do czasu ratyfikacji przejściowej lub ostatecznej umowy o partnerstwie gospodarczym nie nastąpią wybory, co jest prawdopodobne? W jakim stopniu ocena ta wpłynie na pozostałe 15 państw zachodnioafrykańskich korzystających z tej istotnej umowy między dwoma regionami w zakresie handlu i rozwoju?

9. Czy Komisja może sprecyzować ramy czasowe w odniesieniu do pomocy rozwojowej na rzecz Wybrzeża Kości Słoniowej, związanej z umową o partnerstwie gospodarczym?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2009Informacja prawna