Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0064/2009

Predkladané texty :

O-0064/2009 (B6-0226/2009)

Rozpravy :

PV 26/03/2009 - 8
CRE 26/03/2009 - 8

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
17. marca 2009
O-0064/09
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku, predkladá: Doris Pack, v mene skupiny PPE-DE Komisii

 Vec: Úloha kultúry v rozvoji európskych regiónov
 Odpoveď 

Európska kultúra je jedným z najvýznamnejších pilierov prítomnosti i budúcnosti Európskej únie. Rozvoj Európy závisí od sily kultúry, ktorá sa musí využívať udržateľným spôsobom. Takýto prístup zabezpečí, aby sme mali Európu Európanov, a nie len Európu inštitúcií, vlád a predpisov. Európsky kultúrny potenciál by sa mal strategicky využívať na štrukturálne a propagačné politiky podporujúce rozvoj európskych regiónov a miest. Na druhej strane miestni politickí činitelia v európskych mestách a regiónoch nesú celoeurópsku zodpovednosť za prípravu miestnych kultúrnych politík.

Keďže kultúrne projekty vychádzajúce z angažovanosti a kreativity verejnosti sú osobitne účinné na regionálnej a miestnej úrovni a zároveň posilňujú jej potenciál, mohla by nás Komisia informovať o týchto bodoch?: 

Kedy Komisia predloží zelenú knihu s možnou paletou opatrení v oblasti kultúrnych aktivít zameraných na posilňovanie a rozvoj európskych regiónov? 

Bude Komisia podporovať regionálne konferencie spolu s regionálnymi orgánmi a miestnou občianskou spoločnosťou? Ak áno, akým spôsobom? 

Aké konkrétne opatrenia na začlenenie subjektov občianskej spoločnosti do prípravy a realizácie kultúrnych projektov plánuje Komisia prijať?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 20. marca 2009Právne oznámenie