Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0120/2009

Teksty złożone :

O-0120/2009 (B7-0226/2009)

Debaty :

PV 24/11/2009 - 13
CRE 24/11/2009 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
5 listopada 2009
O-0120/09
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 115 Regulaminu skierowane przez: Pervenche Berès w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych do Komisji

 Przedmiot: Delokalizacja przedsiębiorstw w UE a rola instrumentów finansowych UE
 Odpowiedź 

Europejski fundusz dostosowania do globalizacji (EFG) wspiera aktywne środki na rynku pracy w państwach członkowskich na rzecz pracowników zwalnianych w wyniku wywołanych globalizacją najważniejszych zmian strukturalnych w systemach handlu światowego, albo też w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego. Wdrożenie EFG jako instrumentu polityki zatrudnienia i polityki społecznej wiąże się z planem naprawy, rynkiem wewnętrznym i konkurencją europejską, a także polityką przemysłową, polityką spójności oraz polityką handlową. W związku z tym niedawna dyskusja na temat pomocy w ramach EFG dla pracowników zwalnianych przez firmę Dell w Irlandii przy jednoczesnym zatwierdzeniu pomocy państwa polskiego dla tej samej firmy na utworzenie nowej fabryki wzbudziła pewien niepokój dotyczący koordynacji odnośnych obszarów polityki.

Jakie są instrumenty, którymi dysponuje Komisja w celu zapewnienia, aby europejska pomoc finansowa w żaden sposób nie zachęcała do przenoszenia produkcji wewnątrz Unii Europejskiej i aby pomoc ta nie mogła być wykorzystywana na ten cel?

W jaki sposób Komisja dopilnowuje przy udzielaniu zezwolenia na pomoc państwa, aby pomoc ta nie pociągała za sobą utraty miejsc pracy i skutków społecznych w innych miejscach UE?

W jaki sposób Komisja zapewnia, aby przyznanie pomocy państwa nie niweczyło skutecznego wdrażania funduszy strukturalnych?

Jakimi instrumentami dysponuje Komisja w celu zapewnienia, aby fundusze wspólnotowe w jednej części Unii Europejskiej, w szczególności wypłacane przez Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, nie powodowały utraty miejsc pracy w innej części Unii?

W jaki sposób Komisja zapewni, aby europejskie lub krajowe programy publiczne funkcjonujące w celu usuwania skutków utraty pracy przez zwolnionych pracowników nie doprowadziły do sytuacji, w których przedsiębiorstwa mogą w sposób kosztowo efektywny tworzyć i likwidować miejsca pracy bez oglądania się na swą odpowiedzialność społeczną?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2009Informacja prawna