Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-0123/2009

Iesniegtie teksti :

O-0123/2009 (B7-0231/2009)

Debates :

PV 15/12/2009 - 15
CRE 15/12/2009 - 15

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
2009. gada 9. novembra
O-0123/09
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 115. pantu Iesniedzis Michael Cashman, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā Komisijai

 Temats: Nepieciešamie piekļuves dokumentiem juridiskā pamata uzlabojumi Regulā (EK) Nr. 1049/2001 pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
 Atbilde 

Pēc tam, kad 2009. gada 11. marta plenārsēdē tika pieņemts lēmums atlikt lēmuma pieņemšanu par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz spēkā esošo pārredzamības noteikumu pārskatīšanu jaunajam sasaukumam, priekšlikums tika atdots atpakaļ atbildīgajai komitejai.

Pa šo laiku Lisabonas līgumu ir ratificējušas visas 27 dalībvalstis, un tas, visticamāk, stāsies spēkā 2009. gada 1. decembrī. Tajā pašā laikā tiks nominēta jaunā Komisija, un Eiropas Parlaments to apstiprinās.

Lai arī attiecīgās iestādes ir strādājušas ar šiem dokumentiem komiteju un darba grupu līmenī, kopš 2009. gada 11. marta nav notikušas starpiestāžu diskusijas.

Lisabonas līgums maina regulas juridisko un politisko kontekstu, un mainīsies Eiropas Savienības attiecības ar tās iedzīvotājiem. Līguma 7.pantā norādīts uz dalībvalstu vēlmi „turpināt uzlabot iestāžu demokrātisku un efektīvu darbību”, 11. panta 1. un 2. punktā no iestādēm tiek prasīts, lai tās "dod pilsoņiem un apvienībām, kas tos pārstāv, iespēju izteikt savus viedokļus visās Savienības darbības jomās un publiski apmainīties ar tiem” un „uztur atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar minētajām apvienībām un pilsonisko sabiedrību". Ļoti svarīgs šajā ziņā ir arī 15. pants.

Ņemot vērā iepriekš minēto situāciju, minētās Līguma daļas un Lisabonas līguma būtību; vai Komisija varētu sniegt atbildi uz šādu jautājumu:

Kādus pasākumus Komisija veiks, lai pārskatītu Regulu (EK) Nr. 1049/2001(1)?

(1)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 18. janvāraJuridisks paziņojums