Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-0123/2009

Predložena besedila :

O-0123/2009 (B7-0231/2009)

Razprave :

PV 15/12/2009 - 15
CRE 15/12/2009 - 15

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
9. november 2009
O-0123/09
VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO v skladu s členom 115 Poslovnika predložil Michael Cashman, v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve za Komisijo

 Zadeva: Potrebno izboljšanje pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, uredba (ES) št. 1049/2001
 Odgovor 

Po glasovanju na plenarnem zasedanju 11. marca 2009, da se odločitev glede predloga Komisije o spremembi veljavnih predpisov o preglednosti preloži na novo parlamentarno obdobje, je bil predlog vrnjen v pristojni odbor.

Medtem je vseh 27 držav članic ratificiralo Lizbonsko pogodbo, ki bo tako najverjetneje začela veljati 1. decembra 2009. Hkrati naj bila predlagana nova Komisija, ki naj bi jo potrdil Evropski parlament.

Posamezne institucije so to vprašanje sicer obravnavale na ravni odborov in delovnih skupin, vendar od 11. marca 2009 ni bilo medinstitucionalne razprave.

Z Lizbonsko pogodbo se spreminja pravni in politični okvir te uredbe ter odnosi med Unijo in njenimi državljani v prihodnje. Uvodna izjava 7 te pogodbe odraža željo držav članic "okrepiti demokratično in učinkovito delovanje institucij", odstavka 1 in 2 člena 11 pa določata, da institucije "dajejo državljanom in predstavniškim združenjem na ustrezen način možnost izražanja in javne izmenjave mnenje glede vseh področij delovanja Unije" ter da institucije "vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo". V tem pogledu je zelo pomemben tudi člen 15 v celoti.

Ali lahko Komisija glede na opisano stanje in navedene dele ter duh Lizbonske pogodbe odgovori na vprašanje:

Kako bo ukrepala glede spremembe uredbe (ES) št. 1049/2001(1)?

(1)  UL L 145, 31. 5. 2001 str. 43.

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 13. november 2009Pravno obvestilo