Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-0135/2009

Predložena besedila :

O-0135/2009 (B7-0233/2009)

Razprave :

PV 15/12/2009 - 14
CRE 15/12/2009 - 14

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
16. november 2009
O-0135/09
VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO v skladu s členom 115 Poslovnika predložila Emine Bozkurt, Louis Michel in Michèle Striffler, v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve za Svet

 Zadeva: Omejevalni ukrepi
 Odgovor 

Na seji odbora LIBE dne 5. novembra 2009 so med prvo izmenjavo mnenj o predlogih Komisije o omejevalnih ukrepih(1) predstavniki Komisije in švedskega predsedstva izjavili, da bodo imeli po uveljavitvi Lizbonske pogodbe ti predlogi dokumentov podlago v členu 215 Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU) (predviden pod naslovom IV „Omejevalni ukrepi“ petega dela „Zunanje delovanje Unije“).

Poudariti je treba, da bodo ukrepi, ki vplivajo na pravice posameznikov, po uveljavitvi Lizbonske pogodbe preučeni, ne da bi Evropski parlament pri tem sodeloval (člen 215 PDEU) ali bil udeležen pri soodločanju (člen 75 PDEU). Ta razlika v obravnavanju je zelo presenetljiva, saj bi bil lahko Evropski parlament izključen iz sprejemanja zavezujočih protiterorističnih ukrepov, ki se uporabljajo na ozemlju Evropske unije (tudi če ne izvirajo iz EU), kljub temu, da je pristojen za kazenske zadeve, zlasti za preprečevanje terorističnih kaznivih dejanj in boju proti njim.

Ali lahko Svet glede na navedeno, sedanje določbe pogodb ter določbe Lizbonske pogodbe odgovori na naslednja vprašanja: 

Zdi se, da je člen 215 PDEU bolj izjema od splošnih pravil, ki jih določa člen 75 PDEU, v skladu s katerim je Evropski parlament sozakonodajalec(2), „če je to potrebno za doseganje ciljev iz člena 67, zlasti kar zadeva preprečevanje terorizma in sorodnih dejavnosti in boja proti njim .“ Kako bi lahko obravnavala to izjemo? Ali bi bilo mogoče predvideti dvojno pravno podlago (člena 215 in 75 PDEU), ko gre za posamezne pravice in politiko boja proti terorizmu, s čimer bi postopek odločanja postal bolj demokratičen? 

Ali bi bilo mogoče za predloge o Zimbabveju in Somaliji, kjer posvetovanje z Evropskim parlamentom po členu 215 PDEU ni obvezno, predvideti vsaj izbirno posvetovanje (v skladu s stuttgartsko izjavo Evropskega sveta o Evropski uniji z 19. junija 1983, ki predvideva izbirno posvetovanje s parlamentom v mednarodnih zadevah, čeprav pogodbe tega ne določajo)?

(1)  KOM(2009)0395, KOM(2009)0393, KOM(2009)0187 in dokument Sveta 12883/2009.
(2)  Evropski parlament in Svet bosta zaprošena, da določita okvir za upravne ukrepe o pretoku kapitala in plačilnem prometu, na primer o zamrznitvi sredstev, finančnih sredstev ali ekonomskih koristi, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, skupinam ali nedržavnim subjektov, so njihova last ali z njimi razpolagajo.

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 18. november 2009Pravno obvestilo