Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0148/2009

Texte depuse :

O-0148/2009 (B7-0341/2009)

Dezbateri :

PV 19/01/2010 - 10
CRE 19/01/2010 - 10

Voturi :

OJ 10/02/2010 - 23

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
3 decembrie 2009
O-0148/09
ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură de Anna Hedh, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, Edit Bauer, în numele Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen Consiliul

 Subiect: Traficul de persoane
 Răspuns 

Traficul de persoane este o formă modernă de sclavie și o afacere extrem de profitabilă pentru crima organizată. Evaluarea Europol pentru anul 2009 arată că traficul de femei în scopul exploatării sexuale nu a scăzut, iar traficul de persoane în scopul muncii forțate este în creștere. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona va fi prezentată o nouă propunere, care va înlocui propunerea Comisiei de decizie-cadru a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor.

1. Este de acord Consiliul că acțiunea UE în acest domeniu ar trebui să adopte o abordare globală și focalizată pe drepturile omului, să ia în considerare relațiile externe, politicile de returnare și reintegrare, afacerile sociale, incluziunea socială, migrația și azilul și să se bazeze pe următoarele elemente-cheie:

a. nivelul pedepselor și sancțiunilor aplicate celor care realizează profituri de pe urma traficului de persoane, inclusiv persoanelor juridice, ar trebui să reflecte gravitatea infracțiunii și să aibă un efect disuasiv;

b. acțiunile viitoare ar trebui să se concentreze asupra protecției victimelor, luând în considerare în mod corespunzător situația minorilor, asigurându-se, inter alia, că asistența pentru victime este necondiționată și că acordul victimei de a fi exploatată este, indiferent de situație, irelevant;

c. pentru a descuraja cererea, acțiunile viitoare ar putea să se concentreze și asupra utilizatorilor serviciilor oferite de victimele traficului de persoane;

d. orice dispoziție privind competența jurisdicțională ar trebui coordonată cu proiectul de decizie-cadru privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competențelor în cadrul procedurilor penale;

2. Intenționează Consiliul să îmbunătățească coordonarea informațiilor solicitând Eurojust, Europol și Frontex să publice, în consultare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și ONG-urile, un raport anual comun cu privire la traficul de persoane și sprijinind elaborarea unui model comun, destinat statelor membre și țărilor terțe, pentru colectarea informațiilor cu privire la traficul de persoane?

3. Ce acțiuni concrete preconizează Consiliul pentru a consolida acțiunile de prevenire a traficului de persoane?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 8 decembrie 2009Notă juridică