Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-0151/2009

Predložena besedila :

O-0151/2009 (B7-0237/2009)

Razprave :

PV 15/12/2009 - 18
CRE 15/12/2009 - 18

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
3. december 2009
O-0151/09
VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO v skladu s členom 115 Poslovnika predložil Horst Schnellhardt, v imenu skupine PPE za Komisijo

 Zadeva: Izkušnje z uporabo uredb Evropskega parlamenta in Sveta o higieni (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004
 Odgovor 

28. julija 2009 je Evropska komisija objavila sporočilo o stanju glede izvajanja tako imenovanega higienskega paketa. Na splošno je bilo ocenjeno, da ni bilo bistvenih težav, vendar poročilo večkrat navaja, da so se težave pojavile pri izvajanju higienskega paketa. Zaradi teh težav in posledičnega podaljšanja prehodnih obdobij se postavljajo nekatera vprašanja.

Komisijo sprašujem naslednje: 

V obdobju uvajanja 2006–2009 so v veliko državah poročali o težavah pri odobritvah malih in srednjih podjetjih. Kako Komisije ocenjuje rezultate v zvezi s tem in koliko srednje velikih podjetij ni bilo mogoče odobriti (razvrščeno po državah)?  

Uredbe (ES) št. 852/2004(1), (ES) št. 853/2004(2) in (ES) št. 854/2004(3) omogočajo veliko prožnosti, zlasti pri uporabi meril analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP). Kakšni so bili ukrepi, da je bila pri uporabi te prožnosti zagotovljena pravna varnost uradnih organov na terenu? Zlasti bi moralo glede tega obstajati skupno soglasje med uradnimi organi na terenu in evropskim uradom za veterino v Dublinu. 

V uredbah so informacije o živilski verigi zelo strogo opredeljene. Ali se Komisija strinja, da bi morali s spremembo uredb to opredelitev zrahljati? 

Ali Komisija meni, da je treba preveriti učinkovitost uradnih pregledov v klavnicah, ki jih urejata uredbi (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004, in sicer v zvezi z izboljšanjem varnosti živil? 

V Uredbi (ES) št. 882/2004(4) se zahteva akreditacija laboratorijev. Ali se Komisija strinja, da zahtevani evropski standardi iz člena 12(2) za občine pomenijo velike naložbe in da jih je treba preveriti, tako da bi bila akreditacija bolj odvisna od strokovne usposobljenosti, ki bi se preverjala z nenapovedanimi kontrolami, kot pa od gradbenih ukrepov, ki zahtevajo velike naložbe?

(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.
(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.
(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.
(4)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

Izvirni jezik vprašanja: DE
Zadnja posodobitev: 7. december 2009Pravno obvestilo