Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0169/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0169/2009 (B7-0009/2010)

Keskustelut :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Äänestykset :

OJ 10/03/2010 - 26

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
21. joulukuuta 2009
O-0169/09
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Gabriele Albertini ja Arnaud Danjean, Ulkoasiainvaliokunnan puolesta neuvostolle

 Aihe: Ydinsulkusopimus
 Vastaus 

Mitä neuvosto tekee varmistaakseen, että EU:lla on vuonna 2010 ydinsulkusopimuksen tarkistamiskonferenssiin mennessään kohdistettu yhteinen kanta, joka varmistaa onnistuneen tuloksen?

Aikooko neuvosto tarkistaa vuoden 2005 yhteistä kantaa valmistautuessaan vuoden 2010 ydinsulkusopimuksen tarkistamiskonferenssiin? Voiko neuvosto antaa yleiskuvan nykyisistä tarkistamiskonferenssia koskevista painopisteistä ja antaa ajantasaiset tiedot toukokuussa pidetyn valmistelukomitean kokouksen tuloksista?

Mitä toimia on toteutettu vuoropuhelun syventämiseksi Yhdysvaltojen uuden hallinnon ja muiden ydinasevaltojen kanssa yhteisen esityslistan luomiseksi ydinkärkien vähentämistä varten? Mitä painopisteitä EU:lla on pantaessa täytäntöön vuonna 2009 tehtyä EU:n ja Yhdysvaltojen julkilausumaa ydinsulusta ja aseriisunnasta?

Miten EU panee täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1887 (2009)? Onko täytäntöönpanoa varten harkittu erityisiä uusia yhteisiä toimia?

Voiko neuvosto kertoa, millaista yhteistyötä EU tekee kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa auttaakseen niitä kehittämään ydinsulkuun liittyviä toimia ja viennin valvontaa?

Millainen rooli joukkotuhoaselausekkeella voi olla ja tulee tässä suhteessa olemaan kolmansien maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 4. tammikuuta 2010Oikeudellinen huomautus