Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-0006/2010

Pateikti tekstai :

O-0006/2010 (B7-0007/2010)

Debatai :

PV 24/02/2010 - 19
CRE 24/02/2010 - 19

Balsavimas :

OJ 25/02/2010 - 12

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
2010 m. sausio 26 d.
O-0006/10
KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS pagal 115 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį pateikė Eva-Britt Svensson Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu Tarybai

 Tema: JT veiksmų platforma lyčių lygybės klausimais (Pekinas + 15)
 Atsakymas 

Daugiau nei pusę amžiaus Europos Sąjunga siekė vienodo požiūrio į moteris ir vyrus. Sutarties 2 straipsnyje numatyta, kad Sąjunga skatina moterų ir vyrų lygybę, naudodama įvairias priemones – teisės aktus, politinius pasiūlymus ir biudžetinius įsipareigojimus. Norint įvertinti, ar veiksmingos šios įvairios priemonės siekiant lyčių lygybės, būtina turėti palyginamuosius statistinius duomenis, suskirstytus pagal lytį.

Šį tikslą pasiekti bus įmanoma tik tuomet, jei bus dedamos pastangos kiekvienu lygmeniu. Tarptautiniu lygmeniu svarbiausias procesas susijęs su Jungtinių Tautinių Pekino veiksmų platforma. 1995 m. Pekine įvykusi ketvirtoji pasaulinė konferencija moterų klausimais savo veiklą grindė esminiu principu, pagal kurį moterų ir mergaičių žmogaus teisės pripažįstamos neatsiejama, neatskiriama ir nedaloma visuotinių žmogaus teisių dalimi. Po penkiolikos metų pažanga pasauliniu lygmeniu įvyko tik kai kuriose Pekino veiksmų programos nurodytose srityse.

- Kaip Europos Sąjunga gali paremti JT veiklą siekiant lyčių lygybės?

- Kokios naudos Lisabonos strategijos stebėsenos mechanizmams po 2010 m. gali turėti lyčių lygybės rodikliai, parengti ES lygmeniu siekiant užtikrinti Pekino veiksmų programos įgyvendinimo stebėseną?

- Kaip turėtų būti susiję ES rodikliai ir būsimos Komisijos lyčių lygybės gairės?

- Kokių veiksmų galime imtis tose srityse, kuriose šiandien ES rodiklių nėra – moterų žmogaus teisių, moterų ir žiniasklaidos, moters ir aplinkos srityse?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2010 m. kovo 29 d.Teisinis pranešimas