Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0015/2010

Predkladané texty :

O-0015/2010 (B7-0011/2010)

Rozpravy :

PV 11/03/2010 - 2
CRE 11/03/2010 - 2

Hlasovanie :

OJ 11/03/2010 - 43

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
12. februára 2010
O-0015/10
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku, predkladá: Herbert Reul v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku Rade

 Vec: Oznámenie o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií
 Odpoveď 

Dňa 7. októbra 2009 prijala Komisia oznámenie o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (Plán SET) (KOM(2009)0519).

1. Akým spôsobom stanoví Rada svoje priority v pláne na obdobie rokov 2010–2020 na podporu financovania nízkouhlíkových technológií?

2. Ako plánuje Rada získať na uskutočnenie plánu SET dodatočné zdroje z rozpočtu EÚ a/alebo prerozdeliť ich z iných rozpočtových riadkov, aby zabezpečila potrebné finančné prostriedky počas súčasného a budúceho finančného výhľadu? Konkrétnejšie: zaväzuje sa Rada, že zabezpečí prísun finančných prostriedkov od roku 2010, teda predtým, než budú od roku 2013 k dispozícii prostriedky z 8. rámcového programu? Zaväzuje sa Rada, že bude dodržiavať rozpočet určený na rôzne priemyselné iniciatívy, aby bola zabezpečená finančná istota výskumu a rozvoja v technológiách, ktoré sa považujú do roku 2020 za najdôležitejšie?

3. Môže Rada potvrdiť svoj úmysel schváliť svoje závery v tejto otázke na zasadaní Rady pre energetiku 12. marca, aby ich prijala Rada vo svojich záveroch k tejto otázke na jarnom zasadaní 25. marca 2010? Ak áno, aké hlavné smery Rada sleduje?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 29. marca 2010Právne oznámenie