Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0026/2010

Texte depuse :

O-0026/2010 (B7-0020/2010)

Dezbateri :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Voturi :

OJ 10/03/2010 - 54

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
24 februarie 2010
O-0026/10
ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură de Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE , Daniel Caspary, în numele Grupului PPE , Kader Arif, în numele Grupului S&D , Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE , Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL , Syed Kamall, în numele Grupului ECR Comisiei

 Subiect: Transparența și situația actuală a negocierilor privind Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA)
 Răspuns 

În diverse ocazii, Parlamentul a solicitat Comisiei și Consiliului să garanteze un acces cât mai larg la documentele ACTA, îndeosebi în rapoartele sale din 18 decembrie 2008 [raportul Susta, P6_TA(2008)0634, alineatele (14) și (28)] și din 11 martie 2009 (raportul Cashman, P6_TA(2009)0114), alineatul (26), având următorul conținut: „Comisia ar trebui să pună imediat la dispoziția publicului toate documentele referitoare la negocierile internaționale în curs de desfășurare privind Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA).”

În rezoluția sa din 9 februarie 2010 privind un acord-cadru cu Comisia (P7_TA(2009)0009), Parlamentul solicită ca, în orice stadiu al negocierilor privind acordurile internaționale, să fie oferite fără întârziere informații complete, în special în ceea ce privește chestiunile legate de comerț, precum și orice alte negocieri care implică procedura de consultare, pentru a asigura aplicarea integrală a articolului 218 din TFUE. La 27 ianuarie 2010, Comisia a dat asigurări cu privire la angajamentul său privind o asociere consolidată cu Parlamentul în termenii acestei rezoluții.

Când va acorda Comisia acces Parlamentului la toate textele de bază referitoare la ACTA, în special la mandatul de negociere al Consiliului privind ACTA, la procesele-verbale ale reuniunilor referitoare la negocierile privind ACTA, la capitolele preliminare ale ACTA, precum și la comentariile participanților ACTA pe marginea capitolelor preliminare?

A realizat Comisia o evaluare a impactului pe care o va avea punerea în aplicare a ACTA asupra serviciilor de comerț electronic în cadrul UE, precum și la nivel mondial? În ce mod va garanta Comisia că aplicarea dispozițiilor ACTA referitoare la internet respectă în totalitate acquis-ul și cum va remedia aceasta eventualele incompatibilități?

Este Comisia de acord cu faptul că accesul la documentele ACTA ar trebui acordat Parlamentului înaintea intrării în vigoare a noului acord-cadru?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 29 martie 2010Notă juridică