Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0027/2010

Texte depuse :

O-0027/2010 (B7-0201/2010)

Dezbateri :

PV 08/03/2010 - 18
CRE 08/03/2010 - 18

Voturi :

OJ 10/03/2010 - 56

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
24 februarie 2010
O-0027/10
ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură de Sharon Bowles, în numele Comisia pentru afaceri economice şi monetare Comisiei

 Subiect: Implementarea zonei unice de plăți în euro (SEPA)
 Răspuns 

SEPA a fost inaugurată în ianuarie 2008, odată cu lansarea sistemului de transfer de credite (SCT) în cadrul acesteia. Începând cu luna noiembrie 2009, și mecanismul de debitare direct (SDD) este disponibil în cadrul SEPA. Conceptul SEPA presupune eliminarea diferențelor între plățile efectuate la nivel transfrontalier și național, ceea ce implică faptul că vechile instrumente naționale nu ar trebui oferite în paralel pe durată nedeterminată. Cu toate acestea, data prevăzută inițial pentru migrarea unei mase critice la SCT, SDD și la plățile efectuate cu cardul până la sfârșitul anului 2010, nu mai este realistă. Utilizarea standardelor SEPA este în continuare redusă și se limitează, în general, la plățile transfrontaliere. Răspunzând la chestionarul Parlamentului, comisarul desemnat pentru piața internă și servicii a declarat, în scris, că intenționează să propună spre adoptare Colegiului o inițiativă legislativă în vederea stabilirii unuia sau mai multor termene limită pentru migrarea către produsele SEPA în cazul debitărilor directe și al transferurilor de credite, precum și o inițiativă de îmbunătățire a guvernanței. De asemenea, aspectele legate de aplicarea comisioanelor interbancare multilaterale (MIF) pentru debitările directe în cadrul SEPA și pentru plățile efectuate cu cardul nu fost încă soluționate definitiv. Conform concluziile Consiliului ECOFIN din 2 decembrie 2009, Consiliul „încurajează băncile și instituțiile de plăți să elaboreze și să comercializeze în mod activ produse și servicii SDD atractive, care să răspundă nevoilor clienților, oferind acestora, totodată, cel puțin niveluri comparabile de prețuri, servicii, securitate și garanții, facilitând astfel migrarea de la produsele de debit direct naționale existente către noile produse SDD”.

În acest context, se solicită explicația Comisiei cu privire la următoarele:

- data la care va anunța un termen limită concret și cu forță juridică obligatorie pentru migrarea către instrumentele SEPA, care va fi acel termen și modul în care acesta va putea fi impus;

- modul în care intenționează să stabilească definitiv securitatea juridică în ceea ce privește aplicarea comisioanelor interbancare multilaterale (MIF), atât pentru debitările directe realizate în cadrul SEPA, cât și pentru plățile efectuate cu cardul;

- modul în care Comisia intenționează să încurajeze industria să elaboreze soluții corespunzătoare, în conformitate cu legislația în domeniul concurenței, având în vedere că se pare că acest sector găsește cu greu soluții în această privință;

- modul în care intenționează să răspundă solicitării Consiliului de a stabili o structură de guvernanță și de monitorizare a SEPA la nivelul Uniunii Europene până la mijlocul anului 2010, precum și modul în care Parlamentul European va fi implicat în această structură;

- măsurile pe care Comisia intenționează să le adopte pentru a determina Consiliul european de plăți să ia în considerare cerințele utilizatorilor finali ai serviciilor de plată?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 29 martie 2010Notă juridică