Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0035/2010

Předložené texty :

O-0035/2010 (B7-0206/2010)

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 7
CRE 21/04/2010 - 7

Hlasování :

OJ 05/05/2010 - 72

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
17. března 2010
O-0035/10
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 115 jednacího řádu pokládají János Áder a László Tőkésza skupinu PPE Komisi

 Předmět: Zákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU
 Odpověď 

Kyanid je vysoce toxická chemická látka používaná při těžbě zlata, která může mít katastrofické a nevratné dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Spadá také do kategorie hlavních znečišťujících látek podle rámcové směrnice o vodě.

Před 10 lety bylo z nádrže zlatého dolu v rumunském Baia Mare do říčního systému Szamos-Tisa-Dunaj vypuštěno více než 100 000 metrů krychlových vody znečištěné kyanidem, která způsobila nejrozsáhlejší ekologickou katastrofu ve Střední Evropě v té době. Toxické materiály zahubily mnoho organismů a poškodily ekologický systém a potravinový řetězec, stejně jako možnosti nezbytného využívání řeky lidmi na mnoho let.

Ačkoli bylo přijato několik legislativních aktů EU s cílem zpřísnit předpisy pro používání kyanidu v těžebním průmyslu – některé členské státy je dokonce úplně zakázaly – může být tato technologie na území Evropské unie stále legálně používána. Přesto ale dosud chybí obezřetnostní předpisy a řádné finanční záruky a provádění stávajících právních předpisů navíc závisí na schopnostech orgánů výkonné moci každého členského státu.

Neexistuje proto žádná skutečná záruka, že se takováto nehoda nebude opakovat, zejména vezmeme-li v úvahu častější výskyt extrémních povětrnostních podmínek v důsledku změny klimatu. V Evropě běží v současné době několik těžebních projektů používajících kyanid a plánují se další, je proto jen otázkou času a lidské nedbalosti, než dojde k další katastrofě.

Vezmeme-li v úvahu, že těžba zlata v Evropě představuje jen 1% jeho celosvětové produkce a provozují ji především nadnárodní společnosti, přičemž těžba zlata obecně neposkytuje mnoho pracovních příležitostí a pouze s sebou nese riziko ohromných přeshraničních škod na životním prostředí, měl by být zvážen úplný zákaz těžby používající kyanid na úrovni Evropské unie.

Navrhne Komise vzhledem k zásadě předběžné opatrnosti zakotvené v environmentálních právních předpisech EU a s ohledem na závazky vyplývající z rámcové směrnice o vodě, které spočívají v prevenci a kontrole znečištění a v dosažení „dobrého stavu“ vod a v jeho zachování, zákaz používání kyanidu při těžbě zlata, jenž by platil v celé EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. března 2010Právní upozornění