Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0076/2010

Indgivne tekster :

O-0076/2010 (B7-0320/2010)

Forhandlinger :

PV 08/09/2010 - 11
CRE 08/09/2010 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
26. maj 2010
O-0076/2010
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, for PPE-Gruppen

 Om: Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
 Svar 

– I betragtning af at man i traktaten om Den Europæiske Union har nedfældet princippet om politisk solidaritet (artikel 24) og understreger, at medlemsstaterne rådfører sig med hinanden i Det Europæiske Råd og i Rådet om alle udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som er af almindelig interesse, med henblik på at fastlægge en fælles tilgang (artikel 32),

– i betragtning af at Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP(1) af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr fastsætter otte beslutningstagningskriterier, som medlemsstaterne forpligter sig til at overholde, når de vurderer anmodninger om våbeneksport, herunder modtagerens overholdelse af internationale forpligtelser, respekt for menneskerettighederne, og opretholdelse af regional fred, sikkerhed og stabilitet,

1. mener Rådet da, at eksport af militærudstyr til tredjelande i princippet bør gøres til genstand for konsultationer i Rådet i medfør af de ovenstående principper og den fælles holdning?

2. Har våbeneksport til tredjelande tidligere været genstand for drøftelser i Rådet og i bekræftende fald hvilke tredjelande?

(1) EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 11. juni 2010Juridisk meddelelse