Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-0107/2010

Pateikti tekstai :

O-0107/2010 (B7-0464/2010)

Debatai :

PV 06/10/2010 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
2010 m. liepos 14 d.
O-0107/2010
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Michèle Striffler, Vystymosi komiteto vadu

 Tema: Biologinės įvairovės ir jos ekosistemų funkcijų įnašas į plėtrą ir siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų
 Atsakymas 

1. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2010 metus paskelbė Tarptautiniais biologinės įvairovės metais. Be to, 2010 metų Tarptautinės biologinės įvairovės dienos tema „Biologinė įvairovė siekiant plėtros ir mažinant skurdą“. Labai svarbus TVT darbotvarkės aspektas – sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir taip prisidėti prie pažangos siekiant kai kurių pagrindinių TVT, pavyzdžiui, panaikinti ypač didelį skurdą ir badą, visiems užtikrinti sveikatos apsaugą ir išsilavinimą ir užtikrinti darnią aplinkos apsaugą.

2. Kokių politinių priemonių imsis Taryba per 10-ąją Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją (COP-10) Nagojoje siekdama spręsti biologinės įvairovės nykimo, kaip naujos su skurdo panaikinimu susijusios problemos, klausimą? Visų pirma, kaip finansiniu ir techniniu požiūriu ji planuoja patenkinti mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikius? Ar Taryba, atsižvelgdama į tai, ketina konkrečius vystomojo bendradarbiavimo priemonės ir Europos plėtros fondo tikslus derinti atsižvelgdama ir į šią problemą?

3. Kokias konkrečias priemones ir kokių politikos priemonių derinį politikos suderinamumo vystymosi labui požiūriu ketina skatinti Taryba siekdama užtikrinti, kad biologinės įvairovės saugojimas būtų naudingas mažinant skurdą? Kokius politinius sprendimus numatė Taryba norėdama užtikrinti, kad į biologinę įvairovę būtų atsižvelgiama vykdant ūkinę, įskaitant žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir turizmo, veiklą?

4. Galiausiai, kokius mechanizmus Taryba planuoja remti per 10-ąją Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją (COP-10), kad būtų užtikrintos Orhuso konvencijoje numatytos teisės ir gerbiamos neturtingųjų teisės ir kad su jais būtų konsultuojamasi derybų procese, tuo pat metu užtikrinant, kad būtų teisingai dalijamasi genetinių išteklių ir ekosistemų funkcijų naudojimo privalumais?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2010 m. liepos 19 d.Teisinis pranešimas