Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0115/2010

Předložené texty :

O-0115/2010 (B7-0469/2010)

Rozpravy :

PV 21/10/2010 - 4
CRE 21/10/2010 - 4

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
23. srpna 2010
O-0115/2010
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Brian Simpson, za Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 Předmět: Kontejnery ztracené na moři a kompenzace škod
 Odpověď 

Nedávná jedenáctá trojstranná ministerská konferenci o ochraně mělčinového moře (Wadden Sea) upozornila na zvyšující se počet kontejnerů, které v regionu spadnou do moře z plavidel při plavbě.

Podle odhadů průmyslu spadne do vod EU každoročně více než 2 000 dopravních kontejnerů. Tato informace byla potvrzena výzkumným projektem Lashing@Sea, jenž provedl MARIN Institute v Nizozemsku a v rámci něhož bylo zjištěno, že hlavními příčinami, proč kontejnery naskládané na sebe padají, je jejich špatné upevnění, nadměrná hmotnost a nesprávné umístění. Kromě toho je pro posádku větších plavidel obtížné posoudit, zda se těžký náklad pohybuje z důvodu klimatických podmínek, které mohou zvýšit vertikální zrychlování v těchto oblastech nad rámec specifikací plavidla.

Kromě toho to, že chybí úmluva, která by stanovovala přísné podmínky pro náhradu škody netoxických látek – použitelný je pouze protokol k Úmluvě o omezení odpovědnosti pro námořní nároky z roku 1996 – znamená, že členské státy a pobřežní společenství musejí čelit nadměrným nákladům na to, aby si právní cestou vymohly náhradu škody za opatření týkající se čištění.

Vzhledem k počtu kontejnerů, které spadnou z lodí do moře ve vodách EU, má Komise v úmyslu přezkoumat výsledky projektu Lashing@Sea a na základě těchto informací jednat s cílem dosáhnout zlepšení postupů a vybavení pro upevňování kontejnerů?

Vzhledem k tomu, že nadměrná hmotnost kontejnerů a jejich nesprávně umístění jsou faktory, které přispívají ke ztrátám kontejnerů, jaké regulační opatření plánuje Komise zavést pro tuto oblast s cílem zajistit, aby všechny kontejnery byly zváženy v přístavu a byly správně umístěny ještě předtím, než se plavidla vydají na moře?

Vzhledem k tomu, že mnohé ze ztracených kontejnerů nejsou nikdy nalezeny a mohou obsahovat nebezpečné látky, souhlasí Komise, že by měla být prozkoumána možnost používání automaticky aktivovaných výstražných světel, které by napomohly lokalizovat kontejner?

A nakonec, jak plánuje Komise vyřešit mezeru v oblasti kompenzace škod a zajistit, aby případy netoxického znečištění moře ze strany kontejnerových lodí spadaly do oblasti působnosti úmluvy o odpovědnosti za škody?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 25. srpna 2010Právní upozornění