Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0188/2010

Indgivne tekster :

O-0188/2010 (B7-0667/2010)

Forhandlinger :

PV 18/01/2011 - 17
CRE 18/01/2011 - 17

Afstemninger :

OJ 03/02/2011 - 32

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
16. november 2010
O-0188/2010
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Margrete Auken, Eva Lichtenberger, for Verts/ALE-Gruppen

 Om: Affaldskrise i Campania
 Svar 

Den 4. marts 2010 fastslog EU-Domstolen, at Italien havde overtrådt EU's lovgivning ved ikke at have etableret et net af anlæg, som kan sikre bortskaffelse af byaffald på en sådan måde, at det ikke udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet (afgørelse i sag C-297/08).

Italien har dog ikke truffet de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af Domstolens afgørelse. Den 23. oktober 2010 erklærede Kommissionen, at den nuværende situation meget lignede den krise, der opstod i 2007, og som medførte, at Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure mod Den Italienske Republik(1).

Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet eller vil den træffe for at sikre, at de kompetente myndigheder i Italien effektivt fører tilsyn med at korrekt indsamling, sortering og behandling affald sker på behørig måde, så det ikke skader menneskers sundhed og miljøet, og for at sikre at de regionale myndigheder præsenterer en troværdig plan.

Hvordan vurderer Kommissionen retningslinjerne i den plan, der blev præsenteret i juli af den regionale miljøminister, Romano? Finder Kommissionen, at disse retningslinjer er tilstrækkelige? Hvis ikke, hvad bør der tilføjes?

Hvornår vil Kommissionen indlede procedure i henhold til artikel 260 mod Italien med henblik på at pålægge bøder for at få Italiens myndigheder til at efterkomme Domstolens afgørelse, navnlig ved at bevise, at de eksisterende lossepladser opfylder EU's lovgivning og ikke udgør en risiko for borgernes sundhed og miljøet?

Vil Kommissionen anmode Domstolen om et forbud, hvis eksisterende lossepladser i naturbeskyttelsesområder bliver udvidet, eller der bliver åbnet nye lossepladser på Natura 2000-lokaliteter, såsom i Vesuv Nationalpark?

(1) Udtalelse af miljøkommissær Janez Potočnik om affaldssituationen i Campania, Italien. Europa pressemeddelelse, 23. oktober 2010.

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 17. november 2010Juridisk meddelelse