Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-0210/2010

Pateikti tekstai :

O-0210/2010 (B7-0004/2011)

Debatai :

PV 19/01/2011 - 14
CRE 19/01/2011 - 14

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
2010 m. gruodžio 9 d.
O-0210/2010
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Hélène Flautre, Verts/ALE frakcijos vardu

 Tema: Prieglobsčio procedūrų direktyva - dabartinė padėtis
 Atsakymas 

2010 m. rugsėjo 8 d. buvo pateikta Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2005 m. gruodžio 1 d. Direktyvos, nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse, taikymo (COM(2010)0465).

Šioje ataskaitoje aiškiai išdėstomi valstybių narių prieglobsčio procedūrų skirtumai ir dėl šios priežasties pasitvirtino neatidėliotinas poreikis išdėstyti nauja redakcija 2005 m. direktyvą (Nr. 2005/85/EB).

Tuo pačiu metu kai kurios valstybės narės išreiškė savo susirūpinimą dėl suderinto požiūrio ir dėl to staiga visiškai sustojo diskusijos ir derybos dėl šio pranešimo ir tai trukdo siekti galutinio tikslo iki 2012 m. nustatyti bendrą ES prieglobsčio sistemą.

Per pranešėjo, šešėlinių pranešėjų ir Komisijos atstovų posėdžius pripažinta, kad trūksta svarbios daugelio valstybių narių, taikančių 2005 m. direktyvą, informacijos. Dėl šios priežasties Komisijai sudėtinga padėti Tarybai spręsti visus likusius klausimus, dėl kurių derybos atsidūrė aklavietėje.

Ar Taryba galėtų išvardyti neišspręstus klausimus, nuo kurių priklauso tai, ar bus priimta bendroji pozicija dėl Prieglobsčio procedūrų direktyvos, taip pat įvairių valstybių narių argumentus, kad derybos dėl šio itin svarbaus prieglobsčio teisės aktų rinkinio aspekto vėl būtų pradėtos ir klausimas būtų baigtas spręsti iki nustatytos datos?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2010 m. gruodžio 10 d.Teisinis pranešimas