Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0212/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0212/2010 (B7-0807/2010)

Keskustelut :

PV 17/01/2011 - 17
CRE 17/01/2011 - 17

Äänestykset :

OJ 19/01/2011 - 66

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
9. joulukuuta 2010
O-0212/2010
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Vital Moreira, David Martin, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

 Aihe: Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus
 Vastaus 

Fidži ja Papua-Uusi-Guinea ovat allekirjoittaneet väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen, jonka vapauttamisaikatauluissa on huomattavia eroja. Millaisia vaikutuksia kyseisillä sitoumuksilla on maiden vientiin ja tuontiin? Millaisia vaikutuksia niillä on maiden kauppasuhteisiin Australian ja Uuden-Seelannin kanssa?

Miten komissio aikoo sovittaa yhteen tulevaisuudessa toisaalta väliaikaisten kumppanuussopimusten tekemisen niiden maiden kanssa, jotka ovat kaikkein kiinnostuneimpia tekemään tällaisen sopimuksen, ja toisaalta alueellisen yhdentymisen?

Miten komissio aikoo varmistaa, ettei väliaikainen talouskumppanuussopimus vähennä poliittista kiinnostusta ja yleisön hyväksyntää taloudellista yhdentymistä kohtaan Tyynenmeren alueella?

WTO:n Fidžiä koskevan kauppapoliittisen maatutkinnan mukaan EU:n tiukat alkuperäsäännöt kalanviennissä ovat vakavasti rajoittaneet mahdollisuuksia. Väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa sääntöjä on lievennetty siten, että kotimaisille jalostajille sallitaan ei-alkuperätuotteiden käyttäminen. Miten komissio aikoo tiedottaa parlamentille alkuperäsääntöjä koskevien erityissäännösten täytäntöönpanosta ja niiden vaikutuksista EU:n kalastusalalle, Papua-Uuden-Guinean ja Fidžin jalostusteollisuuden kehityksestä sekä kalavarojen hoitamisesta Tyynellämerellä? Miten komissio aikoo auttaa Tyynenmeren valtioita kehittämään kalastusalaansa kestävällä tavalla?

Voiko komissio toisaalta vahvistaa, että Papua-Uusi-Guinea ja Fidži myöntävät muille laajemman alueen kauppakumppaneilleen, kuten Thaimaalle, Filippiineille, Taiwanille ja Kiinalle, pääsyn kalavesilleen mutta ei EU:n kalastusaluksille? Voiko komissio arvioida, miten väliaikainen kumppanuussopimus vaikuttaa unionin kalastusalaan ja ennen kaikkea sen säilyketeollisuuteen? Onko olemassa viitteitä siitä, miten se vaikuttaa AKT- ja GSP+-maiden säilyketeollisuuteen?

Miten komissio aikoo varmistaa, että kattava talouskumppanuussopimus edistää alueellista yhdentymistä?

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä parantaakseen erityisesti naisten työllistymismahdollisuuksia Tyynenmeren valtioissa? Tukeeko komissio Fidžin sokerialalle myönnetyn ja tällä hetkellä pidätetyn taloudellisen tuen vapauttamista, mikäli välttämättömät hyvän hallintotavan käytännöt on todella pantu täytäntöön? Onko komissio sitoutunut lisäämään pitkälle menevän kehitystä koskevan luvun tuleviin kattaviin talouskumppanuussopimuksiin?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2010Oikeudellinen huomautus