Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : O-000044/2011

Testi mressqa :

O-000044/2011 (B7-0201/2011)

Dibattiti :

PV 10/03/2011 - 4
CRE 10/03/2011 - 4

Votazzjonijiet :

Testi adottati :


Mistoqsijiet parlamentari
28 ta' Frar 2011
O-000044/2011
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
João Ferreira, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

 Suġġett: Il-prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem
 Tweġiba 

Fil-komunikazzjoni tagħha tat-23 ta’ Frar 2009 bl-isem 'Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem' (COM(2009)0082), il-Kummissjoni ħadet l-impenn li:

– tistabbilixxi, fl-2009, inventarju tal-istrumenti Komunitarji eżistenti li huma kapaċi jappoġġaw l-attivitajiet ta' prevenzjoni tad-diżastri, bl-għan li jiġi vvalutat il-grad tal-użu ta' dawn l-istrumenti, kif ukoll li jkunu identifikati kwalunkwe nuqqasijiet fil-kopertura tagħhom;

– tiżviluppa katalgu ta' miżuri preventivi u tistieden l-Istati Membri jivvalutaw il-possibbiltà li jtejbu l-integrazzjoni tal-prevenzjoni tad-diżastri fil-programmazzjoni operattiva nazzjonali għall-finanzjament tal-UE;

– tiżviluppa inventarju komprensiv tal-għejun eżistenti tal-informazzjoni relatata mad-diżastri;

– twettaq studju dwar il-prattiki attwali ta' kartografija tal-perikli u r-riskji fl-Istati Membri u, fuq din il-bażi, tiżviluppa linji gwida Komunitarji għall-kartografija tal-perikli u r-riskji , li tkun tiffoka fuq id-diżastri bil-potenzjal ta' impatt transkonfinali avvenimenti eċċezzjonali u diżastri fuq skala kbira.

Fir-rigward tal-ewwel żewġ punti msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni iddikjarat fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija E-0424/10 li r-rapport dwar l-istudju fuq sitt xhur varat fi tmiem l-2009, kellu jitlesta sa tmiem Ġunju 2010.

Fir-rigward tat-tielet punt, il-Kummissjoni ddikjarat it-tweġiba tagħha għall-mistoqsija E-0425/10 li l-konklużjonijiet preliminari tax-xogħol imwettaq se jkunu parti minn rapport ta’ Novembru 2010 li għandu jiġi ppubblikat mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

Fir-rigward tar-raba’ punt, il-Kummissjoni ddikjarat fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija E-0423/10) li kienet se tiżviluppa l-linji gwida msemmija qabel tmiem l-2010.

Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi informazzjoni dwar ir-riżultati tax-xogħol li sar s’issa f’dawn l-oqsma?

X’azzjonijiet speċifiċi ħadet – jew bi ħsiebha tieħu – biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fir-rapport dwar 'Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem' li ġie approvat mill-Parlament Ewropew f’Settembru 2010?

Imressqa 28.02.2011

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN
Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Marzu 2011Avviż legali