Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000087/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000087/2011 (B7-0315/2011)

Keskustelut :

PV 09/06/2011 - 4
CRE 09/06/2011 - 4

Äänestykset :

OJ 09/06/2011 - 109

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
6. huhtikuuta 2011
O-000087/2011
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Erminia Mazzoni, Vetoomusvaliokunnan puolesta
Malcolm Harbour, Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

 Aihe: Harhaanjohtavat yrityshakemistot (vetoomukset nro 0045/2006, 1475/2006 ja muut)
 Vastaus 

Tietyt eri EU:n jäsenvaltioissa toimivat yrityshakemistoyhtiöt ovat harjoittaneet kauan harhaanjohtavia liiketoimintakäytäntöjä. Harhaanjohtavien yrityshakemistoyhtiöiden uhreiksi joutuneet yksityisyrittäjät, vapaaehtoisjärjestöt ja perheyritykset ovat jättäneet Euroopan parlamentille lukuisia vetoomuksia, joihin liitettyjen asiakirjojen avulla on voitu todistaa harhaanjohtavat liiketoimintakäytännöt.

Parlamentin jäsenet saavat edelleen satoja valituskirjeitä yrityshakemistoyhtiöiden uusilta uhreilta. Uhrit ovat yleensä liian pieniä toimijoita, jotta niillä olisi varaa maksaa oikeuskuluja ryhtyäkseen oikeustoimiin yrityshakemistoyhtiötä vastaan. Toisaalta maksut, jotka heidät huijattiin hyväksymään, asettavat monet mainitut yritykset suuriin taloudellisiin vaikeuksiin.

Asia ulottuu myös rajojen yli, sillä harhaanjohtavat yrityshakemistot hakevat usein uhreja, jotka toimivat toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

Komissio on ilmaissut selvästi, että harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annettu direktiivi kieltää yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt. Komission mukaan ongelma voi liittyä kansallisten lainsäädäntöjen täytäntöönpanoon. Komissio on toisaalta todennut myös, että EU:n lainsäädäntöä on kenties muutettava, jotta tämä erityinen käytäntö voitaisiin lisätä mustalle listalle.

Voiko komissio vahvistaa, että harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annettu direktiivi on saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa?

Aikooko komissio nopeuttaa aikataulua, jonka mukaan se aikoo käynnistää tai saada valmiiksi nykyisen harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin tarkistuksen tai aikooko se etsiä uusia lainsäädännöllisiä välineitä kyseisten vilpillisten käytäntöjen lopettamiseksi?

Jos harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annettu direktiivi on saatettu asianmukaisesti osaksi jäsenvaltion lainsäädäntöä, onko se ollut riittävää kyseisen jäsenvaltion kansalaisten suojelemiseksi tapauksissa, joissa kanne on jätetty yrityksestä, joka toimii jäsenvaltiossa, jossa mainittu direktiivi on tai ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 7. huhtikuuta 2011Oikeudellinen huomautus