Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000101/2011

Indgivne tekster :

O-000101/2011 (B7-0307/2011)

Forhandlinger :

PV 09/05/2011 - 17
CRE 09/05/2011 - 17

Afstemninger :

OJ 12/05/2011 - 236

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
20. april 2011
O-000101/2011
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jim Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Werner Kuhn, Ioannis A. Tsoukalas, Crescenzio Rivellini, Rareş-Lucian Niculescu, Vito Bonsignore, Salvador Garriga Polledo, for PPE-Gruppen

 Om: Krise i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser
 Svar 

Gennem de seneste to år har de stigende oliepriser haft stor indvirkning på driftsudgifterne i fiskerisektoren. Prisen på olie er steget fra 37 USD i begyndelsen af 2009 til over 100 USD i dag.

Desuden fører den ustabile politiske situation i Maghreb-landene og i Mellemøsten til mere ustabile oliepriser.

Denne situation gør det vanskeligt for fiskerne at finansiere deres fiskeriaktiviteter, og nogle må endog indstille deres virksomhed. Varer situationen ved, vil det få dramatiske følger for europæiske fiskeriaktiviteter. EU bliver nødt til at støtte den europæiske fiskerisektor, som allerede lider under import af akvakultur- og fiskeriprodukter fra tredjelande til det europæiske marked.

De minimis-loftet er for lavt til at beskytte den europæiske fiskerisektor. Ville det være muligt at hæve de minimis-loftet for støtte fra 30 000 til 60 000 EUR pr. virksomhed for en treårig periode? Hvilke andre konkrete foranstaltninger har Kommissionen på baggrund af de stigende oliepriser planer om at træffe for at hjælpe og støtte den europæiske fiskeindustri med henblik at sikre sektorens økonomiske overlevelse på mellemlang og lang sigt?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 26. april 2011Juridisk meddelelse