Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000179/2011

Indgivne tekster :

O-000179/2011 (B7-0428/2011)

Forhandlinger :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Afstemninger :

OJ 15/09/2011 - 140

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
12. juli 2011
O-000179/2011
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino, Rosario Crocetta, for S&D-Gruppen

 Om: Gennemførelse af Kommissionens antikorruptionspakke
 Svar 

Europa-Parlamentet hilser den antikorruptionspakke velkommen, som Kommissionen vedtog den 6. juni 2011. Pakken omfatter en meddelelse om bekæmpelse af korruption i EU, en afgørelse om oprettelse af en mekanisme til rapportering om korruptionsbekæmpelse, en rapport om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor og en rapport om betingelserne for EU’s deltagelse i Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (GRECO).

Kommissionen bedes besvare følgende med hensyn til denne korruptionspakke:

1. Hvordan vil Kommissionen skabe sikkerhed for, at medlemsstaterne vil gennemføre de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået?

2. Hvilke mekanismer er der fastlagt for at inddrage Europa-Parlamentet?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 15. juli 2011Juridisk meddelelse