Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000197/2011

Teksty złożone :

O-000197/2011 (B7-0438/2011)

Debaty :

PV 26/09/2011 - 18
CRE 26/09/2011 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
13 września 2011
O-000197/2011
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Gabriele Albertini, Joachim Zeller, Ioannis Kasoulides, w imieniu grupy PPE
Metin Kazak, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Silvana Koch-Mehrin, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sir Graham Watson, w imieniu grupy ALDE
Robert Sturdy, w imieniu grupy ECR

 Przedmiot: Handel między UE i Tajwanem
 Odpowiedź 

W handlowej strategii UE położono nacisk na wykorzystanie stosunków handlowych z „rynkami wzrostu”, zwłaszcza w Azji, w celu wywołania wzrostu wewnętrznego. Jednak nie w pełni wykorzystano potencjał, jaki posiadają stosunki handlowe i inwestycyjne UE z Tajwanem.

1. Jakie znaczenie dla strategii Europa 2020 mają stosunki handlowe i inwestycyjne z Tajwanem?

2. Jakie instrumenty i środki powinna zastosować UE do poprawy warunków handlowych i inwestycyjnych w stosunkach z Tajwanem?

3. Jak Komisja ocenia rozwój stosunków między Tajwanem i Chinami w ostatnim czasie w następstwie zawarcia ramowej umowy o współpracy gospodarczej w 2010 r.? Jakie możliwości wynikną z tego rozwoju stosunków dla przedsiębiorców europejskich?

4. Czy Komisja rozważała podjęcie z Tajwanem negocjacji na wysokim szczeblu w sprawie pogłębienia stosunków handlowych i inwestycyjnych?

5. Jak Komisja ocenia możliwości podjęcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu lub przeprowadzenia analizy przyszłej współpracy?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 16 września 2011Informacja prawna