Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000217/2011

Внесени текстове :

O-000217/2011 (B7-0640/2011)

Разисквания :

PV 15/11/2011 - 13
CRE 15/11/2011 - 13

Гласувания :

OJ 16/11/2011 - 72

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
27 септември 2011 г.
O-000217/2011
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Jo Leinen, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Конференция за изменението на климата в Дърбан (COP 17)
 Отговор 

Какви стъпки предприема Комисията за постигането на осезаеми резултати на Конференцията за изменението на климата в Дърбан (COP 17), и по-специално осъществяването на действителен напредък по отношение на:

– постигането на споразумение относно втория период на поемане на задължения по Протокола от Киото;

– по-широко всеобхватно глобално споразумение с участието на всички страни; и

– прилагане на споразуменията от Канкун?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 30 септември 2011 г.Правна информация