Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000243/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000243/2011 (B7-0641/2011)

Keskustelut :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Äänestykset :

OJ 17/11/2011 - 86

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
12. lokakuuta 2011
O-000243/2011
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Herbert Reul, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

 Aihe: Avoin internet ja verkon neutraalisuus Euroopassa
 Vastaus 

EU:n telealan uudistuspaketilla, josta päätettiin vuonna 2009, pyritään edistämään kilpailua ja sisämarkkinoiden kehittämistä. Avoin internet ja verkon neutraalisuus ovat Euroopan parlamentin mielestä keskeisessä asemassa vuoden 2009 telealan uudistuspaketin onnistuneessa toteuttamisessa.

EU:n jäsenvaltioiden oli 25. toukokuuta 2011 mennessä määrä täyttää EU:n telealan uudistuspaketin vaatimukset.

Mikä on neuvoston arvio vuoden 2009 EU:n telealan uudistuspaketin vaikutuksesta avoimeen internetiin ja verkon neutraalisuuteen Euroopassa?

Miten neuvosto aikoo varmistaa, että kaikkialla EU:ssa avoimeen internetiin ja verkon neutraalisuuteen suhtaudutaan samalla tavalla?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 13. lokakuuta 2011Oikeudellinen huomautus